Menu

BOLIGRENOVERING

Vi har mange års erfaring indenfor boligrenovering. Både indvendige og udvendige projekter som byfornyelse, kvartersløft og helt almindelige renoveringsprojekter for boligselskaber, boligforeninger og private ejendomsselskaber.

Brøndby Nord

I 2011-2013 fik otte 4-etagers lavhuse med 441 lejligheder og to 16-etagers  højhuse med 360 lejligheder en tiltrængt ansigtsløftning med nye facader og tage. De enkelte boliger fik renoveret brugsvandsinstallationer og faldstammer.

Bygherre: Brøndby Boligselskab
Kontraktform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 161,5 mio


 

Brøndby Strand

Renovering af facader og gårdrum på 158 rækkehuse. Hele facadeelementet blev præfabrikeret på E&P byggefabrik og udskiftet i én arbejdsgang.

Bygherre: DAB, BO-VEST, PAB & Brøndby Boligselskab
Kontraktform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 107,5 mio.
Udførelsestid: 2011-2013

 


 

Farum MidtpunktPCB-sanering entreprenør boligforening

PCB-renovering og reetableringsarbejder på 6 boligblokke.
Udskæring af beton omkring fuger samt reetablering af lejligheder med nye vinduer, gulve, køkkener, nyt el- og varmeanlæg, lejlighedssammenlægninger m.v. – i alt 28.000 m²

 

Læs om renoveringen her

 


 

Hjortegårdenboligrenovering

Hjortegården i Herlev får i disse år en omfattende renovering og snart kan beboerne nyde energioptimerede boliger med nye badeværelser i en mere tryg bebyggelse.

 

 

Læs om renoveringen her:

 


 

Husumvold

Renovering af 72 lejemål, hvor 27 lejligheder ombygges til 21 boliger og øvrige 45 boliger får nye køkkener, badeværelser – 5495 m². Facaderenovering med ny muret facade, efterisolering, nye vinduer, altaner, tagflader og kviste m.v.

Bygherre: Hovedstadens Almennyttige Boligselskab v/DAB
Kontraktform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 49,1 mio.
Udførelsestid: 2013-2015

 


 

Langkærparken, Aarhus

Renovering af 30 boligblokke med udskiftning af indgangsfacader, gavle, køkkener og badeværelser. Ombygning af 4 boligblokke med tilgængelighed, som en totalrenovering, hvor der nedbrydes til råhus og genopbygges inkl. etablering af elevator i alle opgange.

Se dronefilm her

Bygherre: AL2bolig
Kontraktform: Totalentreprise
Kontraktsum: Kr. 376,9 mio.
Udførelsestid: 2014-2016

 


 

Rosenhøj, Aarhus

Renovering af 27 boligblokke, med udskiftning af døre og vinduer, montage af nye højisolerede klimaskærme, udskiftning af altaner m.v. Nedriv. af blokke samt opførelse af 22 nye almene boliger. Boligerne opføres som lavenergibyggeri.

Se dronefilm her

Bygherre: Boligforeningen Århus Omegn
Kontraktform: Storentreprise
Kontraktsum: Kr. 382 mio.
Udførelsestid: 2013-2016

 


 

Sjælør Boulevard, Valby

Renovering af 272 boliger fordelt på 2 blokke i 4 etager og 2 blokke
i 8 etager opført i 1970. Sammenlægning af 12 lejligheder til 6 nye boliger.
Efterisolering af facader og ny facadebeklædning og nye altaner. Udskiftning af vandrør, faldstammer og
ventilationskanaler. Etablering af solceller m.m.

Bygherre: AKB
Kontraktform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 121,5 mio.
Udførelsestid: 2014-2016

 


 

Stadionkvarteret, Glostrup

Renovering af 1235 lejligheder, sammenlægninger af lejligheder, vindue- og tagudskiftning mm.

Bygherre: Glostrup Boligselskab
Kontraktform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 700 mio.
Udførelsestid: 2015-2018

 


Vapnagaard, Helsingør

Tag- og facaderenovering på 57 boligblokke med 1.738 boliger.
Etablering af mekanisk ventilation samt varmegenvinding på varmt brugsvand og varmeinstallationer. Udført i beboede boliger i fire etaper.

 

 

Læs om renoveringen her

 


 

Wilkenbo, Frederiksberg

Udskiftning af tag, vinduer, isolering, vandrør og el-installationer i ejendom fra 1923 med 156 lejligheder – 15.000 m². Modernisering af 70 mindre lejligheder med nye køkkener, badeværelser og altaner. Boliger beboet under renovering.
Bygherre: Frederiksberg Boligfond v/Privatbo
Kontraktform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 62,2 mio.
Udførelsestid: 2012-2014

 


 

AAB afd. 60-61

Renovering af 234 boliger med totalrenovering af badeværelser, udskiftning af tag & vinduer, ombygning af 12 stk. 1-værelses lejligheder til 7 stk. tilgængelighedsboliger, nyt gårdanlæg m.v.

Bygherre: AAB
Kontraktform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 83,5 mio.
Udførelsestid: 2014-2015

VÆRD AT LÆSE: