Menu

BOLIGRENOVERING

Vi har mange års erfaring indenfor boligrenovering. Både indvendige og udvendige projekter som byfornyelse, kvartersløft og helt almindelige renoveringsprojekter for boligselskaber, boligforeninger og private ejendomsselskaber.

Birkehegnet, Næstved

Omfattende tag- og facaderenovering af boligbebyggelsen Birkehegnet, der består af 373 rækkehuse og 8 fælleshuse.

Bygherre: Bolig Næstved
Entrepriseform: Totalentreprise
Kontraktsum: Kr. 110,8 mio.
Udførelsestid: 2014-2016

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

Boligforeningen PM afd. 1

Renovering af muret byggeri med bl.a. nye vinduer, klimaskærm, udskiftning af tag, indvendig renovering af 87 boliger og etablering af tilgængelighedsboliger.

Bygherre: Boligforeningen PM
Entrepriseform: Totalentreprise
Kontraktsum: Kr. 92,4 mio.
Udførelsestid: 2019-2021

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

BoligKorsør afd. 21

Nedrivning af blok og etager på blokke og opførelse af 14 nye almene boliger i ét plan på den nedrevne bloks eksisterende sokkel.

Bygherre: BoligKorsør afd. 21
Entrepriseform: Totalentreprise
Kontraktsum: Kr. 78.5 mio.
Udførelsestid: 2018-2020

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

Brøndby Nord

I 2011-2013 fik otte 4-etagers lavhuse med 441 lejligheder og to 16-etagers  højhuse med 360 lejligheder en tiltrængt ansigtsløftning med nye facader og tage. De enkelte boliger fik renoveret brugsvandsinstallationer og faldstammer.

Bygherre: Brøndby Boligselskab
Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 161,5 mio.
Udførelsestid: 2011-2013

 


 

Brøndby Strand

Renovering af facader og gårdrum på 158 rækkehuse. Hele facadeelementet blev præfabrikeret på E&P byggefabrik og udskiftet i én arbejdsgang.

Bygherre: DAB, BO-VEST, PAB & Brøndby Boligselskab
Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 107,5 mio.
Udførelsestid: 2011-2013

 


 

Byengen/Nordengen, Kokkedal

Energirenovering af Byengen/Nordengens 35 boligblokke med 366 boliger, heraf blev 20 boliger sammenlagt til 14 nyindrettede boliger med forbedret tilgængelighed

Bygherre: A/B Hørsholm Kokkedal v/Boligkontoret Danmark
Entrepriseform: Totalentreprise
Kontraktsum: Kr. 160 mio.
Udførelsestid: 2015-2016

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

Ellebo

Nedrivning, miljøsanering og renoveringsarbejder af den almene boligblok 4 i Ellebo under KAB’s Byggepartnerskab &os.

Bygherre: KAB
Entrepriseform: Totalentreprise
Kontraktsum: Kr. 68,8 mio.
Udførelsestid: 2020

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

Fruehøjgaard

Renovering af Fruehøjgaards 350 boliger for at fremtidssikre bebyggelsen fra 1950’erne.

Bygherre: Boligselskabet Fruehøjgaard
Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 213 mio.
Udførelsestid: 2016-2021

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

Farum Midtpunkt

PCB-renovering og reetableringsarbejder på 6 boligblokke.
Udskæring af beton omkring fuger samt reetablering af lejligheder med nye vinduer, gulve, køkkener, nyt el- og varmeanlæg, lejlighedssammenlægninger m.v. – i alt 28.000 m²

Bygherre: KAB
Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 227.1  mio.
Udførelsestid: 2012-2015

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

Gadekærsvej, Valby

Omfattende renovering af 203 almene boliger på Gadekærsvej, hvor beboerne fik velisolerede og større boliger, lækre køkkener og bedre tilgængelighed.

Bygherre: Domea
Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 80,9 mio.
Udførelsestid: 2014-2016

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

Hjortegården, Herlev

Hjortegården i Herlev får i disse år en omfattende renovering og snart kan beboerne nyde energioptimerede boliger med nye badeværelser i en mere tryg bebyggelse.

Bygherre: Boligforeningen 3B
Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 179,5 mio.
Udførelse: 2015 – 2019

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

Husumvold

Renovering af 72 lejemål, hvor 27 lejligheder ombygges til 21 boliger og øvrige 45 boliger får nye køkkener, badeværelser – 5495 m². Facaderenovering med ny muret facade, efterisolering, nye vinduer, altaner, tagflader og kviste m.v.

Bygherre: Hovedstadens Almennyttige Boligselskab v/DAB
Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 49,1 mio.
Udførelsestid: 2013-2015

 


 

Kalkærparken

Facade- og tagrenovering samt etablering af nye ventilationsanlæg i 120 boliger – fordelt med 60 gårdhavehuse samt 60 rækkehuse i 1 og 2 plan.

Bygherre: Alboa
Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 95,5 mio.
Udførelsestid: 2018-2020

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

Korngården

Helheds- og energirenovering af Korngårdens 248 boliger – beboerne har bl.a. har fået nye altaner, køkkener og bad.

Bygherre: Ballerup Almene Boligselskab
Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 211,4 mio.
Udførelsestid: 2015-2018

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

Langkærparken, Aarhus

Renovering af 30 boligblokke med udskiftning af indgangsfacader, gavle, køkkener og badeværelser. Ombygning af 4 boligblokke med tilgængelighed, som en totalrenovering, hvor der nedbrydes til råhus og genopbygges inkl. etablering af elevator i alle opgange.

Se dronefilm her

Bygherre: AL2bolig
Entrepriseform: Totalentreprise
Kontraktsum: Kr. 376,9 mio.
Udførelsestid: 2014-2016

 


 

Lundevænget

Renovering og fremtidssikring af 475 boliger fordelt på 14 forskellige blokke i Lundevænget, der er en stokbebyggelse fra 1930’erne.

Bygherre: fsb
Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 417 mio.
Udførelsestid: 2018-2021

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

Margrethegården

Renovering, fremtidssikring og sammenlægning af boliger til bl.a. tilgængelighedsboliger samt etablering af 13 nye tagboliger.

Bygherre: Boligselskabet Sjælland
Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 102 mio.
Udførelsestid: 2020-2021

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

Postparken

Renovering, fremtidssikring og sammenlægning af boliger til bl.a. tilgængelighedsboliger samt etablering af 86 to-etagers boliger.

Bygherre: FA09/PAB
Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 393,6 mio.
Udførelsestid: 2018-2022

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

Rosenhøj, Aarhus

Renovering af 27 boligblokke, med udskiftning af døre og vinduer, montage af nye højisolerede klimaskærme, udskiftning af altaner m.v. Nedriv. af blokke samt opførelse af 22 nye almene boliger. Boligerne opføres som lavenergibyggeri.

Se dronefilm her

Bygherre: Boligforeningen Århus Omegn
Entrepriseform: Storentreprise
Kontraktsum: Kr. 382 mio.
Udførelsestid: 2013-2016

 


 

Rødovre Boligselskab afd. 5 og 10

Renovering af tag og facader på 17 boligblokke med 411 lejligheder inkl. udskiftning af vinduer, efterisolering af gavle og facader, tilpasning af altaner og etablering af solcelleanlæg.

Bygherre: Boligforeningen Århus Omegn
Entrepriseform: Storentreprise
Kontraktsum: Kr. 382 mio.
Udførelsestid: 2013-2016

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

Sjælør Boulevard, Valby

Renovering af 272 boliger fordelt på 2 blokke i 4 etager og 2 blokke
i 8 etager opført i 1970. Sammenlægning af 12 lejligheder til 6 nye boliger.
Efterisolering af facader og ny facadebeklædning og nye altaner. Udskiftning af vandrør, faldstammer og
ventilationskanaler. Etablering af solceller m.m.

Bygherre: AKB
Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 121,5 mio.
Udførelsestid: 2014-2016

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

Skovparken, Næstved

Renovering af 216 boliger, etablering af 50 tilgængelighedsboliger. Boligerne er fordelt med 162 1 plans boliger og 49 1/2 plans boliger.

Bygherre: Lejerbo, Næstved
Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 160 mio.
Udførelsestid: 2019-2022

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

Stadionkvarteret, Glostrup

Renovering af 1235 lejligheder, sammenlægninger af lejligheder, vindue- og tagudskiftning mm.

Bygherre: Glostrup Boligselskab
Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 700 mio.
Udførelsestid: 2015-2018

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

Søndermarken, Frederiksberg

Ud- og indvendig renovering af 434 almene boliger i højhusbebyggelse med fem punkthuse i 14 etager plus penthouseetage.

Bygherre: KAB
Entrepriseform: Storentreprise
Kontraktsum: Storentreprise 1 (façade) kr. 375 mio.og storentreprise 2 (installationer) kr. 150 mio.
Udførelsestid: 2018-2021

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

Tjurgården/Tejstgården, Greve

Renovering af Tjurgården/Tejstgårdens 448 familieboliger fordelt på 73 to-plans rækkehuse – bl.a. renovering af lette facader, efterisolering af tagrummet og de murede gavle..

Bygherre: Greve Boligselskab
Entrepriseform: Totalentreprise
Kontraktsum: Kr. 119,4 mio.
Udførelsestid: 2017-2019

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

Vapnagaard, Helsingør

Tag- og facaderenovering på 57 boligblokke med 1.738 boliger.
Etablering af mekanisk ventilation samt varmegenvinding på varmt brugsvand og varmeinstallationer. Udført i beboede boliger i fire etaper.

Bygherre: Boliggården afd. 24
Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 519,4 mio.
Udførelsestid: 2012-2015

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

Wilkenbo, Frederiksberg

Udskiftning af tag, vinduer, isolering, vandrør og el-installationer i ejendom fra 1923 med 156 lejligheder – 15.000 m². Modernisering af 70 mindre lejligheder med nye køkkener, badeværelser og altaner. Boliger beboet under renovering.
Bygherre: Frederiksberg Boligfond v/Privatbo
Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 62,2 mio.
Udførelsestid: 2012-2014

 


 

AAB afd. 60-61, København V

Renovering af 234 boliger med totalrenovering af badeværelser, udskiftning af tag & vinduer, ombygning af 12 stk. 1-værelses lejligheder til 7 stk. tilgængelighedsboliger, nyt gårdanlæg m.v.

Bygherre: AAB
Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 83,5 mio.
Udførelsestid: 2014-2015

Skriv dig op til vores nyhedsbrev her

Vi sender friske byggenyheder til din inbox én gang om måneden