Menu

Renovering af Boligforeningen PM afd. 1

Renovering af boligafdeling har skabt 87 moderne og tidssvarende almene familieboliger, som lever op til nutidens krav og ønsker.

Enemærke & Petersen har udført renovering af det murede byggeri i Boligforeningen PM’s afd. 1. Vi har totalrenoveret boligerne indvendigt med nye køkkener og badeværelser, hvor vi bl.a. har etableret gulvvarme. Vi har etableret nye VVS- og el-installationer, Desuden har vi optimeret lys- og lydforhold og forbedret indeklimaet i boligerne ved at foretage energimæssige tiltag såsom yderligere isolering i ydervæggene og etablering af ventilationsanlæg. Renoveringen omfattede også nye vinduer, renovering af klimaskærm, udskiftning af tag og nye klimaentrédøre. Alle blokke har fået nyt murværk i gavlene, og på to blokke udførte vi tilbygning i gavlene, hvorved boligarealet i nogle lejligheder blev udvidet. Vi har renoveret de eksisterende altaner og lavet nye punktfundamenter, ny afvanding og nye fastgørelser.

 

Tilgængelighedsboliger med elevatoradgang

Vi har etableret 18 tilgængelighedsboliger med tilhørende elevator til ældre og gangbesværede beboere. 36 boliger i alt har efter renoveringen fået adgang via elevator.

 

Miljøsanering

Vi har håndteret asbesttage og -kanaler fra f.eks. ventilation og asbest i rørisolering i kældre. Desuden har vi udtaget isolering fra loftrum, og håndteret det som asbestsanering, da der blev påvist asbestrester i den gamle isolering.

 

Beboerne i fokus  

Beboerne har været genhuset blokvis under renoveringen. Vi har taget store hensyn til beboerne, når vi har arbejdet i de beboede områder og har været i løbende tæt dialog med boligforeningen om at minimere generne for beboerne. Genhusningen har fulgt en nøje fastlagt plan og er forløbet succesfuldt. Tre måneder forud for fraflytning har vi varslet beboerne med en cirka-dato. Når tidspunktet for fraflytning har nærmet sig, har vi præciseret datoen.

 

Fakta:

Bygherre: Boligforeningen PM

Arkitekt: Arkinord

Ingeniør: Sweco Danmark

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Kr. 92,4 mio.

Udførelse: 2019 – 2021

Renovering af Fruehøjgaard

Læs mere her

Renovering af Lundevænget

Læs mere her

Renovering på Gadekærsvej

Læs mere her