Menu

Pleje og sundhed

Når vi bygger og renoverer i sundhedssektoren er respekt og dialog altid det gennemgående fokus

Når Enemærke & Petersen bygger og renoverer sygehuse og sundhedsbyggeri – plejecentre, plejeboliger og psykiatriske institutioner – bygger vi ikke kun velfungerende rammer, men vi kigger også bag facaden og søger indsigt i brugen af de fremtidige bygninger.

Viden og erfaring
Ved at fokusere på den fremtidige brug, kan vi tilbyde vores erfaringer og viden i forhold til hvordan byggeprocessen kan tilrettelægges på den mest hensigtsmæssige måde. Ligesom vi kan fokusere på hvordan vores kompetencer kan spille sammen med de pleje- og sundhedsprofessionelle kompetencer.

Den målrettede indsats
Sundhedsområdet er et af vores fokusområder, hvor vi med en målrettet indsats vil gøre vores bedste for at være en attraktiv entreprenør, som lever op til kravene ved udførelse af byggeprojekter på et sygehus.

Workshop: Hvordan fungerer jeres arbejdsdag? 
Her er en indledende workshop af stor betydning, hvor de involverede parter hver især kan redegøre for deres arbejdsgange og hvad der er vigtigt for en velfungerende arbejdsdag. Den gensidige udveksling skaber et godt grundlag for det videre samarbejde og en god forståelse parterne imellem.

Sådan skaber vi det gode samarbejde
Løbende optimering og dialog byggeledelsen og sygehuspersonalet imellem gør processen mere lempelig, for såvel medarbejdere som patienter. Orientering, visualitet, tilgængelighed oversigter og rettidig varsling er nogle af de værktøjer, der forbedre samarbejdet og skaber tryghed for alle parter.

Kontakt

Peder Johansen

Direktør strategi, PR og forretningsudvikling

91 37 67 08

pej@eogp.dk

SUNDHED OG PLEJE

Referencer

Renovering

Kompetence

Nybyggeri

Kompetence

Ombygning

Kompetence