Menu

Daginstitutioner

Når vi bygger daginstitutioner sikrer vi børn og pædagogers helhedsoplevelse af byggeriet igennem dialog og samarbejde

Institutionsbyggeri er ikke bare fire vægge og et tag. Det handler også om at lytte til de mennesker, som skal tilbringe mange timer i de bygninger vi bygger.

Hvordan sikrer vi brugernes oplevelse?
Farver, lys, materialer og inventar betyder meget for brugernes helhedsoplevelse af byggeriet – og ofte er det ikke dyrere at indbygge de rigtige ting fra starten, når blot der er en åben og interessebaseret dialog fra de tidlige planlægningsfaser og gennem hele byggeforløbet.

Sparringspartner på læringsmiljøer
Enemærke & Petersen har en række daginstitutioner på cv’et og vores stærke erfaring giver en kompetent sparringspartner i byggeriet af læringsmiljøer og rammer for leg og udfoldelse. Ligesom ved andre moderne byggerier, er ibrugtagningen og den efterfølgende drift af en børneinstitution af vital betydning for, at børn og personale får optimal glæde og udnyttelse af de nye faciliteter. Det er således også vores opgave, at brugerne lærer at bruge deres nye institution.

Partnering og nye samarbejdsformer
Udover de traditionelle entrepriseformer har vi de seneste år fået gode erfaringer med gennemførelse af byggesager i partnering og tilsvarende samarbejdsformer, hvor der har været stor vægt på et åbent, konstruktivt og dialogbaseret samarbejde og en høj grad af brugerinvolvering.

 

Kontakt

Peder Johansen

Direktør strategi, PR og forretningsudvikling

91 37 67 08

pej@eogp.dk

TRUST-partnerskabet viste sit værd på renoveringen af Bispebjerg Skole

Referencer

Det strategiske partnerskab TRUST følges tæt af byggeforsker

Fokusområde

Sådan eliminerede TRUST risici under renoveringen af Holberg Skolen

Kompetence