Menu

Nytænkning og udvikling

Hos Enemærke & Petersen arbejder og eksperimenterer vi med nye teknologier og idé-udvikling

hussein_3d_5

Enemærke & Petersens nysgerrighed og engagement i byggeriets fagdiscipliner og branchens udvikling betyder, at vi deltager i forskningsprojekter, videnssamarbejder og innovationsnetværk.

Vi arbejder bl.a. med:

Idé-udvikling undervejs i projekter
Hos Enemærke & Petersen ved vi, at de bedste idéer og løsninger ofte kommer til vores medarbejdere, når de er i fuld gang på byggepladsen og står overfor en udfordring. Derfor skaber vi plads til, at medarbejdere kan få idéer, som optimerer byggeprocessen på det enkelte projekt. Ligeledes arbejder vi med den effektive byggeproces igennem workshops og samarbejde, hvor idé-udviklingen undervejs vægtes højt.

VDC og 3D-modellering – med duft af savsmuld
I Enemærke & Petersens VDC Lab arbejder vi med Virtual Design and Construction(VDC), hvor vi digitalt kan simulere elementer i byggeriet. VDC hjælper os til at tænke byggeriets detaljer igennem på forhånd, minimere risikoen for fejl og udtænke de bedste måder at f.eks. samle og pakke elementer. Og det er helt bevidst, at vores VDC Lab er placeret på vores byggefabrik i Glostrup. Her kan vores bygningsingeniør f.eks. sidde og teste et facadeelement i vores VDC Lab, kun 10 skridt fra de håndværkere, der samler facadeelementerne. Det sikrer, at de digitalt skabte løsninger lynhurtigt kan stå deres prøve i produktionen.

REVALUE – fremtidens energirenovering
REVALUE er et nyt innovationsfondsprojekt, der samler aktører på tværs af byggeriet og giver et eneståede forum til at udvikle og optimere energirenovering – og bidrage mærkbart til at nå det C02 neutrale samfund i 2050. Enemærke & Petersen bidrager til REVALUE med en stor praksis viden og erfaring med energioptimering og –renovering: Hvordan procesoptimeres byggeprocessen igennem LEAN? Hvordan involveres brugere og bygherre i processen? Og kan energirenoveringer kombineres med social ansvarlighed? For Enemærke og Petersen er REVALUE-projektet en mulighed for at bidrage med praktiske erfaringer og hands on viden til et ambitiøst forskningsprojekt.

Innosite
Enemærke & Petersen har deltaget i idégenereringen til den digitale platform innosite. Et åbent forum, skabt på initiativ af Realdania og Energistyrelsen, som knytter aktører med behov for innovation sammen med dem, der har de gode idéer. Således støttes udvikling af løsninger på byggeriets konkrete udfordringer gennem en åben innovationsproces.

Kontakt

Anders Sørensen

Forretningsudvikler

41 39 31 00

aso@eogp.dk

Digitale værktøjer gav løsning på vanskelig konstruktion

Læs mere her

Sådan eliminerede TRUST risici under renoveringen af Holberg Skolen

Læs mere her

Upcycle Challenge er afgjort – se vinderprojektet her

Læs mere her

Det strategiske partnerskab TRUST følges tæt af byggeforsker

Nyhed