Menu

Kultur og værdier

Vi er mennesker der bygger for mennesker. Og for os er kultur det, vi tænker, føler og gør.

For os hos Enemærke & Petersen ligger vores kultur i det, vi tænker, oplever og gør. Og en stadig udvikling af vores kultur og identitet er afgørende for at nå vores mål. Når vi sætter os nye mål så ser vi altid på vores kultur: Hvad skal fastholdes og hvad skal udvikles for, at vi flytter os i den ønskede retning.

Mennesker der bygger for mennesker
Et grundlæggende træk i vores kultur er vores tilgang til vores kunder og til hinanden. Vi bygger på tillid – og det at være i øjenhøjde er afgørende for vores måde at samarbejde på. Vi er ”mennesker der bygger for mennesker” og tager ansvar for de mennesker vi bygger for og det omliggende samfund.

Enemærke & Petersen familien
”Et hus – en familie” og ”Sammen bygger vi fremtiden anderledes” er citater fra vores medarbejdere, som udtrykker den kultur, vi har opbygget igennem 40 år. Vi er én familie med sammenhold – et fællesskab der vil hinanden, hvor hierarkiet ikke fylder meget, hvor ledere er nærværende og involverende og hvor sammenholdet understøttes af sociale arrangementer. En kultur, hvor vi giver noget af os selv og forlanger noget af hinanden. Vi tror på, at der i vores kultur ligger en ikke-imiterbar konkurrencefordel, som vi skal holde fast i og værne om.

Værdierne
Her er de grundlæggende værdier, som vi søger at leve og støtter os i arbejdet med vores kultur:

Vi deler vores viden: Vi stiller vores viden og erfaring til rådighed, vi kommunikerer rettidigt og relevant, og vi sikrer nødvendig uddannelse og support.

Vi tager alle ansvar: Vi er socialt og menneskeligt ansvarlige, vi er synlige og inspirerende og vi holder aftaler.

Vi samarbejder: Vi samarbejder på alle niveauer, vi har tillid til hinanden, vi tager udgangspunkt i en interessebaseret samarbejdsform og vi tænker i helheder.

Vi er alle sælgere: Vi afdækker forventninger og behov, vi leverer den aftalte kvalitet til tiden, vi skaber reel kundeværdi og positiv kundeoplevelser, og vi fastholder og udbygger relationer.

Skriv dig op til vores nyhedsbrev her

Vi sender friske byggenyheder til din inbox én gang om måneden

Kontakt

Troels Aggersbo

Adm. Direktør

20 76 03 20

ta@eogp.dk

Palle får de unge i job: “Vi skal hjælpe de lidt mere skæve personligheder på vej”

Fokusområde

Vores håndværkere giver 10.000 kr til håndværkerelever med særlige behov

Fokusområde

Det Bedste Boligsociale Projekt i 2017 fik 24 unge beboere i arbejde

Læs mere her