Menu

Projekter

En stærk håndværkerkultur præger hele virksomheden – og den faglige stolthed gennemsyrer det samlede forløb!

Med en historie, der går tilbage til 1975, er E&P blandt de entreprenører i landet, som har allerflest referencer på CV-et, og som løbende har formået at følge med udviklingen.

Oprindeligt var det især tagrenoveringer og facaderenoveringer, som bugnede på referencelisten, derefter fulgte i en årrække en lang række tagboligprojekter samt påbygninger på de flade tage.

Løbende er konceptet udviklet, således at E&P har udviklet sig til at være en landsdækkende full service entreprenør og servicepartner på stort set alle discipliner inden for byggeri, renovering, restaurering og bygningsservice.