Menu

Beboerhåndtering

Enemærke & Petersen har arbejdet med renovering af beboede ejendomme siden 1975 – derfor har vi stor erfaring i at kommunikere og skabe det gode samarbejde med beboere.

Hos Enemærke & Petersen kender vi betydningen af et hjem. Derfor er hensyn, fleksibilitet og kommunikation med beboere nøgleord, når vi udfører en boligrenovering.

Beboerhensynet
Vi er meget opmærksomme på, at bebyggelsen og området omkring skal fungere, selvom byggeprocessen er i fuld gang. Derfor er beboerhensynet ligeså vigtigt som det rent byggetekniske og vi medtænker, fra første spadestik, hensyn og kommunikation med brugerne, så alle får så god en oplevelse af byggeprocessen som muligt.

Byggestart: Registrering giver viden
Inden byggesagens opstart, registrerer vi de enkelte boliger. Her tilegner vi os viden om de faktiske forhold i de enkelte boliger og fotograferer de bygningsdele, der skal udskiftes. Registreringen og kendskabet til beboerne åbner samtidigt op for et mere nært forhold mellem os som entreprenør og beboerne.

Undervejs: Beboerkoordinatorer og socialt ansvar
Mens byggeprocessen er i gang, skaber vi tillid og involvering via beboerkoordinatorer, som arrangerer boligsociale aktiviteter og kommunikerer på daglig basis med beboerne. Samtidig fokuserer vi på vores sociale ansvar og arbejder sammen med bygherre for at skabe praktikpladser, lærlingeforløb og fastansættelser til beboerne.

Kontakt

Henrik Mielke

Adm. Direktør

40 14 72 72

hm@eogp.dk

Jobs til arbejdsløse beboere i Rosenhøj

Case

E&P modtager Aarhus Kommunes Integrationspris

Nyhed

Vapnagaard, Helsingør

Reference

Langkærparken viser vejen!

Case

”Jeg ved hvem jeg skal trække på, og vi kender jo de enkelte beboere, så vi sammen kan tage hånd om konkrete problemer. Det fungerer rigtig godt”

Rosita Ahmadian, Boligsocial koordinator