Menu

Renovering

For Enemærke & Petersen er renovering en kernekompetence – vi er markedsledende på renovering af almene boliger og udfører nogle af Danmarks største renoveringsprojekter.

Enemærke & Petersen har i den sidste årrække udført nogle af Danmarks største og mest komplekse renoveringsopgaver i især almene boligområder. Vi er eksperter i at renovere beboede ejendomme og institutioner og styre de omkringliggende processer, der er nødvendige, for at beboere og brugere kan få en hverdag til at fungere indtil deres hjem eller arbejdsplads er færdigrenoveret.

Dialogen sikrer processen
Renovering kræver andre kompetencer end nybyggeri. Det er mere uforudsigeligt og stiller krav til fleksibilitet og kreativitet. Forudsætningen for at få det til at lykkes er konstruktivt samarbejde og dialog mellem alle involverede parter. Vi har mange års erfaring med i bagagen fra alle typer projekter: Indvendige og udvendige renoveringer, byfornyelse, kvarterløft og helt basale renoveringsprojekter.

Konstruktivt samarbejde
I vores byggeprojekter er vi meget fokuserede på at indgå i et konstruktivt samarbejde, være innovative og finde gode løsninger. At bygge og renovere handler ikke kun om byggeteknik, materialer og håndværkere – det handler lige så meget om processen og interaktionen med omgivelserne, og gode idéer kommer ikke af sig selv, de opstår i samarbejdet og dialogen.

Beboerne i centrum
Vi prøver i tilrettelæggelsen af byggeprocessen at sikre, at beboerne oplever så få gener som muligt. Det sker bl.a. ved at udarbejde en minutiøs proces-planlægning før byggestart og i byggeperioden sikre en rettidig varsling af omgivelserne.

 

Kontakt

Sophus Hedegaard Johannesen

Markedschef - Sjælland og Fyn

29 20 74 74

sopjo@eogp.dk

Kontakt

Claus Kjøngerskov

Markedschef - Jylland

41 86 00 50

ckj@eogp.dk

Stadionkvarteret: Ny type samarbejde skabte successen

Læs mere her

Sådan er beboerprocessen på Danmarks største byggeplads

Case

Bybjergets beboere fik bad uden fejl og mangler

Fokusområde

Enemærke & Petersen skal udføre Danmarks første tryghedsrenovering

Fokusomåde

”Enemærke & Petersen gør et fantastisk flot arbejde for at involvere beboerne i et område som Rosenhøj."

- Jacob Bundsgaard, borgmester, ved uddelingen af Aarhus Kommunes Integrationspris