Menu

5. marts 2018

Bybjergets beboere fik bad uden fejl og mangler

Fejl og mangler er ofte byggebranchens akilleshæl, men på renoveringen af Bybjerget i Rødovre har Enemærke & Petersen netop afleveret mangelfri badeværelser på stribe i første hug. Til stor tilfredshed for bygherren Bybjerget, administrator DAB og bygherrerådgiver Teytaud. Successen tilskrives, at bygherren gik nye veje i udbudsbeskrivelsen og den inspiration der fulgte hos Enemærke & Petersen her.

Da boligselskabet DAB stod overfor at skulle renovere alle badeværelser i boligafdelingen Bybjerget i Rødovre, var det langt fra første gang, et renoveringsprojekt af den størrelse og varighed skulle igangsættes. DAB havde også før oplevet, hvordan boliger blev afleveret med fejl og mangler, som så senere skulle udbedres – ofte til gene for beboerne. Derfor indskrev DAB en passus i udbuddet, der krævede, at maksimum fire enheder – eller 32 lejemål – måtte være under renovering ad gangen, og først når én enhed af otte lejemål kunne overdrages uden fejl og mangler, kunne Enemærke & Petersens håndværkere få lov til at påbegynde renovering i den næste enhed.

Aha-oplevelse for alle
Den ny procedure har inspireret byggeledelsen, fortæller Erling Christiansen, byggeleder i Enemærke & Petersen. ”Det tog lige en opgang eller to, før alle underentreprenører kunne se idéen i det. Men hurtigt kunne alle se det smarte i, at man ikke bliver forsinket senere i processen, når arbejdet bliver udført uden fejl og mangler i første omgang. Det kører faktisk endnu mere gnidningsfrit på den her måde,” siger Erling Christiansen, der særligt tilskriver successen det gode samarbejde mellem de forskellige faggrupper. ”Det gælder om at få de forskellige håndværksgrupper, til at snakke sammen indbyrdes. Det er lykkes for os via god kommunikation og konstant forventningsafstemning. Og det har været lidt af en aha-oplevelse for alle,” siger Erling Christiansen.

Ikke en finger på resultatet
Hos bygherren og DAB er man tilfreds med resultatet, fortæller projektleder Nanna Aae Christensen. ”Vi stræber altid efter, at byggesager får et godt resultat og ikke risikerer at ende med noget, der er mere eller mindre mangelfuldt. Som led i denne omsorg og i dialog med Bybjergets byggeudvalg, blev det indskrevet i kontrakten, at entreprenøren skal have badeværelserne i en hel enhed af lejemål godkendt, før de kan gå videre med en ny enhed,” siger Nanna Aae Christensen, der er tilfreds med resultatet af aftalen. ”Der bliver leveret et rigtig fint resultat, som vi ikke kan sætte en finger på. Det er jo til fordel for håndværkerne selv, for hvis de ikke leverer et ordentligt resultat, så kan de ikke komme videre. Det er skønt, når man kan se, at den tanke, man havde, også bliver ført ud i livet,” lyder det.

Farvel til langvarig mangeludbedring
Tilfredsheden er også stor hos bygherrerådgiver Jørgen Højer Christensen fra Teytaud ”Problemet har før været, at vi i mange lignende sager har stillet tilsvarende krav, men så har der alligevel manglet en toiletrulleholder eller lyset har ikke fungeret i spejlet. I løbet af de næste tre-fire uger skulle beboerne så have håndværkere på besøg igen og igen, når manglerne skulle udbedres,” fortæller Jørgen Højer Christensen, der glæder sig over, at Enemærke & Petersens mangelfrie afleveringer er en realitet i den nye sag på Bybjerget. ”Det fungerer upåklageligt, og vi har været glade hver gang, vi har modtaget en opgang. Det er lykkedes fra dag ét at få det til at køre og overdrage uden fejl.”

Positiv indflydelse på bygherres bundlinje
Bygherrerådgiver Jørgen Højer Christensen, spår, at boligselskaber i fremtiden vil have gavn af at benytte sig af DAB’s passus. ”Man kan indføre det, uanset om det er bad, køkken eller vinduer. Hver gang man er inde og skal genere folk i deres hjem, kan man netop mindske beboergenerne ved at gøre det på denne måde. Og lur mig, om det ikke får en positiv indflydelse på bygherrens bundlinje også,” siger Jørgen Højer Christensen.

Fotos: DAB

Skriv dig op til vores nyhedsbrev her

Vi sender friske byggenyheder til din inbox én gang om måneden

Enemærke & Petersen fik aha-oplevelse – og sparede 1 mio. kr

Læs mere her

TRUST-partnerskabet viste sit værd på renoveringen af Bispebjerg Skole

Få historien her

Beboerdialog

Læs mere her