Menu

SUNDHED OG PLEJE

Institutionsbyggeri er ikke bare fire vægge og et tag. Det handler 
også om at lytte til de kommende beboere og brugere af de bygninger, som vi bygger!

Børn- og Ungepsykiatri, Roskilde

Nybyggeri til samling af Region Sjællands sengeafsnit inden for Børn- og Ungepsykiatri efter de nyeste visioner inden for miljøterapeutisk behandling og helende arkitektur. Byggeriet er indrettet med 29 patientværelser, samt skole-, aktivitets- og konferencelokaler – i alt 3.700 m².

Bygherre: Region Sjælland
Kontraktform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 47,5 mio.
Udførelsestid: 2011-2012

 


 

Lions Park, Søllerød

I Søllerød har vi om- og tilbygget Lions Park Plejehjemmet, opført i 1965 nyt tidssvarende plejecenter med 72 plejeboliger – ialt 6.800 m². Projektet bestod af ny tre-etagers bygning med 30 boliger samt ny administrationsbygning samt nedrivning af eksisterende til kælderniveau, som herefter blev ombygget til 42 plejeboliger samt trænings- og aktivitetscenter og de to bygninger blev forbundet med en forbindelsesgang. Byggeriet er opført som lavenergibyggeri klasse 2015 med solcelleanlæg på tag.

Bygherre: DSE Lions Park
Entrepriseform: Totalentreprise
Kontraktsum: Kr. 111,7 mio.
Udførelsestid: 2012-2014

 


 

Plejecenter Trekroner, Roskilde

Roskilde Kommunes nye plejecenter bestående af et fire-etagers plejecenter med 107 boliger og produktionskøkken samt HP-Huset (Lindelunden) med 48 boliger til psykisk handicappede er gennemført som én totalentreprise. Plejecentret er opført som energi/miljørigtigt byggeri og HP-Huset er det hidtil største passivhus opført i Danmark, hvilket stillede store krav til projektering, udførelse, materialevalg og ikke mindst bygningernes tæthed.

Bygherre: Roskilde Kommune
Kontraktform: Totalentreprise
Kontraktsum: Kr. 195,5 mio.
Udførelsestid: 2010-2012

 


 

Rødbo, Rødovre

Nedrivning af eksisterende og opførelse af nyt plejecenter med 60 plejeboliger samt servicefaciliteter – i alt 4.450 m². Byggeriet stillede store krav til logistikstyring grundet beliggenhed i tæt bebygget og trafikeret område.

Bygherre: Rødovre Kommune / DAB

Kontraktform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 56,9 mio.
Udførelsestid: 2010-2011

 


 

Sct. Joseph Kloster

Omdannelse af Sankt Joseph Kloster til seniorbofællesskab med 33 boliger og opførelse af plejecenterbygning med 92 boliger.

Bygherre: Lejerbo
Kontraktform: Totalentreprise
Kontraktsum: Kr. 233 mio.
Udførelsestid: 2017-2019

LÆS OM PROJEKTET HER

 


 

Vintervej, Aarhus V

Opførelse af 36 plejeboliger samt 400 m² servicefaciliteter – i alt ca. 3.000 m². Projektet består af én bygning udført som karrébygning og er tilpasset de nuværende terrænforhold bedst muligt.

Bygherre: Aarhus Kommune
Kontraktform: Fagentreprise
Kontraktsum: Kr. 9,8 mio.
Udførelsestid: 2014-2015