Menu

SKOLE OG UDDANNELSE

Planlægning er nøgleordet ved skolebyggeri – så alt kan være klar, når klokken ringer ind til første time.

DTU Lifescience & Bio, Lyngby

Opførelse af ny forsknings- og laboratoriebygning i 3 etager med dobbelt kælder, teknikhus på tag samt central lobby, i alt 27.000 m²

Bygherre: DTU CAS & PLAN
Kontraktform: Storentreprise – komplettering
Kontraktsum: Kr. 116 mio.
Udførelsestid: 2015-2016

 


 

Dyvekeskolen, Kbh. S

Dyvekeskolen blev kåret som Årets Skolebyggeri 2014 bl.a. på grund af en vellykket renovering og udvikling af en 1970’er skole. Enemærke & Petersen helhedsrenoverede og udbyggede skolen fra 3 til 4 spor. Vi udførte PCB- og asbestsanering, udskiftede tage, vinduer, stern og udhæng og udførte etapevis indvendig renovering og ombygning – i alt ca. 10.500 m². Desuden etablerede vi solcelleanlæg.

 

Læs om skolerenoveringen her:


 

Hedelyskolen, Greve

Enemærke & Petersen har udført skolerenovering i form af PCB-sanering, nedrivning, genopretning og modernisering af Hedelyskolen.

 

 

Læs om skolerenoveringen her:


 

Lergravsparkens Skole, Kbh. Ø

Opførelse af 5-etagers tilbygning på ca. 1.500 m² i.f.m. sporudvidelse samt helhedsrenovering af eksisterende omfattende kloakrenovering, udskiftning af omfangsdræn, installationer, varmeanlæg, sanitet, ventilation m.v. – ca. 2.500 m².

Bygherre: Københavns Kommune
Kontraktform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 57,1 mio.
Udførelsestid: 2015-2017

 


 

Rådmandsgade Skole og Vanløse Skole

Helhedsrenovering og ombygning af 2 skoler med indsatsområderne: Genopretning, modernisering, energirenovering, indeklima, klimatilpasning og tilgængelighed.  Opgaven er løst i en partneringmodel, med et tæt, åbent og værdibaseret samarbejde.

 

 

Læs om skolerenoveringen her:


 

Sundbyøster Skole, Kbh. S

Helhedsrenovering af skole med ombygning, tilbygning og friarealer til fremtidig 4 spors basisskole (0.-6. kl.). Eksisterende bevaringsværdig bygning ombygges og energirenoveres, udvidelse af EAT-område m.v. ialt 800 m². Opførelse af ny bygning på 3.950 m² med klasselokaler og SFO til 350 børn. Etablering af 5.000 m² legeplads, parkeringsplads m.v.

Bygherre: Københavns Kommune
Kontraktform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 74,2 mio.
Udførelsestid: 2015-2017

 


 

Vigerslev Allé Skole, Valby

Opførelse af ny bygning på 1.800 m² i lavenergiklasse 2015. Helhedsrenovering og ombygning af eksisterende bygninger, primært indvendige arbejder. Håndtering af bly, asbest og PCB – ialt 7.900 m². Etapevis udførelse med skole i drift og intern genhusning, derfor mange delafleveringer.

Bygherre: Københavns Kommune
Kontraktform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 85 mio.
Udførelsestid: 2013-2015

 

 


 

Østre Farimagsgade Skole, Kbh. Ø

Opførelse af nybygning til indskoling og fritidsordning – 3.800 m² samt nedrivning af 900 m². Renovering og ombygning af eksisterende hovedbygning på  4.000 m².

Bygherre: Københavns Kommune
Kontraktform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 83,8 mio.
Udførelsestid: 2012-2014