Menu

SKOLE OG UDDANNELSE

Planlægning er nøgleordet ved skolebyggeri – så alt kan være klar, når klokken ringer ind til første time.

DTU Lifescience & Bio, Lyngby

Opførelse af ny forsknings- og laboratoriebygning i 3 etager med dobbelt kælder, teknikhus på tag samt central lobby, i alt 27.000 m²

Bygherre: DTU CAS & PLAN
Entrepriseform: Storentreprise – komplettering
Kontraktsum: Kr. 116 mio.
Udførelsestid: 2015-2016

 


 

Dyvekeskolen, Kbh. S

Dyvekeskolen blev kåret som Årets Skolebyggeri 2014 bl.a. på grund af en vellykket renovering og udvikling af en 1970’er skole. Enemærke & Petersen helhedsrenoverede og udbyggede skolen fra 3 til 4 spor. Vi udførte PCB- og asbestsanering, udskiftede tage, vinduer, stern og udhæng og udførte etapevis indvendig renovering og ombygning – i alt ca. 10.500 m². Desuden etablerede vi solcelleanlæg.

Bygherre: Byggeri Købehavn
Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 80,5 mio.
Udførelsestid: 2013-2014

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

Gilleleje Læringsområde

Gilleleje Læringsområde har gennemgået en forvandling – skolen er totalrenoveret og udvidet med en ny tilbygning til udskolingen.

Bygherre: Gribskov Kommune
Entrepriseform: Totalentreprise
Kontraktsum: Kr. 104 mio.
Udførelsestid: 2017-2020

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

Hedelyskolen, Greve

Enemærke & Petersen har udført skolerenovering i form af PCB-sanering, nedrivning, genopretning og modernisering af Hedelyskolen.

Bygherre: Greve Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 73.9 mio.
Udførelsestid: 2016-2018

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

Holbergskolen, Kbh. NV

Helhedsrenovering af Holbergskolen og tilbygninger med bl.a. etablering af nye gulve, lofter og vinduer.Der var stort fokus på at skabe et tilfredsstillende indeklima med hensyn til luft, lys og akustik i undervisningsrummene.

Bygherre: Byggeri Købehavn
Entrepriseform: Totalentreprise
Kontraktsum: Kr. 82 mio.
Udførelsestid: 2017-2019

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

Lergravsparkens Skole, Kbh. Ø

Opførelse af 5-etagers tilbygning på ca. 1.500 m² i.f.m. sporudvidelse samt helhedsrenovering af eksisterende omfattende kloakrenovering, udskiftning af omfangsdræn, installationer, varmeanlæg, sanitet, ventilation m.v. – ca. 2.500 m².

Bygherre: Byggeri Købehavn
Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 57,1 mio.
Udførelsestid: 2015-2017

 


 

Lykkebo Skole, Valby

Ind- og udvendig renovering af skole med bl.a. ændring af ruminddeling og bedre akustikregulering.

Bygherre: Byggeri Købehavn
Entrepriseform: Totalentreprise
Kontraktsum: Kr. 117 mio.
Udførelsestid: 2018-2019

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

Oehlenschlægersgades Skole

Opførelse af ny skolebygning i 5 etager og renovering og ombygning af eksisterende skolebygninger – herunder en bevaringsværdig gymnastiksal.

Bygherre: Byggeri Købehavn
Entrepriseform: Totalentreprise
Kontraktsum: Kr. 260 mio.
Udførelsestid: 2019-2021

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

Pavillon Sigtelinjegrunden, Ørestad

Opførelse af et midlertidigt skolepavillonbyggeri med en kapacitet til 10 skoleklasser og KKFO svarende til 280 elever. Den samlede størrelse er på 58 pavillonmoduler placeret i 3 fritliggende bygninger på 1-3 etager.

Bygherre: Byggeri København
Entrepriseform: Totalentreprise
Kontraktsum: Kr. 39 mio.
Udførelsestid: 2020-2021

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

Rødkilde Skole, Vanløse

Renovering af basislokaler, grupperum og fællesarealer – og etablering af nye ruminddelinger, så skolen lever op til moderne standarder om et tidssvarende læringsmiljø.

Bygherre: Byggeri Købehavn
Entrepriseform: Totalentreprise
Kontraktsum: Kr. 88,7 mio.
Udførelsestid: 2018-2019

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

Rådmandsgade Skole og Vanløse Skole

Helhedsrenovering og ombygning af 2 skoler med indsatsområderne: Genopretning, modernisering, energirenovering, indeklima, klimatilpasning og tilgængelighed.  Opgaven er løst i en partneringmodel, med et tæt, åbent og værdibaseret samarbejde.

Bygherre: Byggeri Købehavn
Entrepriseform: Totalentreprise
Kontraktsum: Kr. 52 mio.
Udførelsestid: 2013-2015

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

Skolen på Amagerbro

Helhedsrenovering af Skolen på Amagerbro der har omfattet ombygning og ændring af plandisponering for basisrum, faglokaler, omklædningsrum, toiletter og gymnastiksale.

Bygherre: Byggeri Købehavn
Entrepriseform: Totalentreprise
Kontraktsum: Kr. 120 mio.
Udførelsestid: 2018-2020

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

Sundbyøster Skole, Kbh. S

Helhedsrenovering af skole med ombygning, tilbygning og friarealer til fremtidig 4 spors basisskole (0.-6. kl.). Eksisterende bevaringsværdig bygning ombygges og energirenoveres, udvidelse af EAT-område m.v. ialt 800 m². Opførelse af ny bygning på 3.950 m² med klasselokaler og SFO til 350 børn. Etablering af 5.000 m² legeplads, parkeringsplads m.v.

Bygherre: Byggeri Købehavn
Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 74,2 mio.
Udførelsestid: 2015-2017

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

Vigerslev Allé Skole, Valby

Opførelse af ny bygning på 1.800 m² i lavenergiklasse 2015. Helhedsrenovering og ombygning af eksisterende bygninger, primært indvendige arbejder. Håndtering af bly, asbest og PCB – ialt 7.900 m². Etapevis udførelse med skole i drift og intern genhusning, derfor mange delafleveringer.

Bygherre: Byggeri Købehavn
Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 85 mio.
Udførelsestid: 2013-2015

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

Vester Mariendal Skole, Aalborg

Opførelse af en tilbygning i to etager og renovering og modernisering af skole til et nutidigt og fleksibelt læringsmiljø.

Bygherre: Aalborg Kommune
Entrepriseform: Totalentreprise (tilbygning) og fagentreprise (renovering)
Kontraktsum: Kr. 42,5 mio. (tilbygning) og kr. 34,5 mio. (renovering)
Udførelsestid: 2018-2021

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

Øresundsskolen

Renovering og montering af nye smukke vinduer på den bevaringsværdige specialskole.

Bygherre: Byggeri København
Entrepriseform: Totalentreprise
Kontraktsum: Kr. 8 mio.
Udførelsestid: 2019-2020

 

LÆS OM PROJEKTET HER


 

Østre Farimagsgade Skole, Kbh. Ø

Opførelse af nybygning til indskoling og fritidsordning – 3.800 m² samt nedrivning af 900 m². Renovering og ombygning af eksisterende hovedbygning på  4.000 m².

Bygherre: Byggeri Købehavn
Entrepriseform: Hovedentreprise
Kontraktsum: Kr. 83,8 mio.
Udførelsestid: 2012-2014