Menu

Oehlenschlægersgades Skole

Opførelse af ny skolebygning i 5 etager og renovering og ombygning af eksisterende skolebygninger – herunder en bevaringsværdig gymnastiksal.

I den eksisterende skolebygning har vi renoveret basislokaler, gangarealer og trapperum med bl.a. udskiftning af belysning, gulve og lofter. Vi har monteret nyt fast inventar, udskiftet og istandsat vinduer og renoveret facaden. Vi har udført omfattende etablering, renovering og udskiftning af tekniske installationer. Vi har bl.a. udskiftet el-installationer og belysning, renoveret og udskiftet VVS-installationer og etableret mekanisk ventilation i basislokaler for et bedre indeklima.

Den nye 5 etagers bygning er opført mellem det eksisterende fritidshjem og gymnastiksalen. Byggeriet er opført i Bygningsklasse 2020 med lavt energiforbrug og godt indeklima. Bygningen indeholder SFO samt kulturelle og aktive tilbud med fleksibelt brug for både skolens elever, men er også for borgere udenfor skolens åbningstider. Bygningen indeholder bl.a. også en hal på øverste etage til idræt og multifunktionelle formål.

Samarbejde på tværs

Projektet på Oehlenschlægersgades Skole er udført i TRUST-regi. TRUST, der består af Enemærke & Petersen og rådgivere, er den strategiske partner, som håndterer Københavns Kommunes institutions- og skolebyggerier.

 

Brugerne i fokus

Oehlenschlægersgades Skole var i drift i hele byggeperioden, og vi viste et stort hensyn til skolens lærere og elever. Vi valgte bl.a. ikke at få leveret materialer mellem kl. 7.30 og 8.30, for her mødte børnene ind på skolen – dette kommunikerede vi også til vores underentreprenører på planlægningsmøderne og i deres kontrakter. Derudover havde byggeledelsen ugentlige møder med skolen, hvor vi koordinerede logistik og sikkerhed. Omlægning af strøm, vand og varme skete altid i perioder, hvor børn og lærere ikke var på skolen. Vi anvendte faste byggepladshegn for at afskærme byggepladsen mest muligt.

 

Upcykling af materialer

Det usædvanlige ved projektet på skolen er, hvor mange forskellige elementer, der er blevet upcyclet. Her er ikke bare blevet genbrugt mursten og træ, men også f.eks. armaturer, bjælkelag, beton og kaldeanlæg, ligesom der er blevet genbrugt stålspær, fyldningsdøre, radiatorer og gymnastikredskaber. Materialer fra nedrivningsprocessen er blevet upcyclet til andre projekter rundt om i hele landet. Konstruktionstræ fra taget blev f.eks. genanvendt i forbindelse med opførelsen af Næste Skur på Holbergskolen. Det øvrige træ fra taget blev genanvendt til træterrassen på Sydhavns genbrugscenter.

 

De bæredygtige indsatser

På Oehlenschlægersgades Skole har vi udført energirenovering, som løftede det eksisterende byggeri fra energimærke D til C, mens nybyggeriet er opført efter BR2020 krav jf. BR15 (den gamle lavenergiklasse).

Desuden har vi udført en række bæredygtige indsatser:

  • Der er etableret solceller på nybyggeriets tag.
  • Der blev udført kortlægning af eksisterende kvalitet af termisk- og atmosfærisk indeklima (indeklimamålinger).
  • Vi indsatte solafskærmende glaspartier for at sikre godt termisk indeklima i basislokalerne.
  • Der blev udført livcyklusanalyser og genanvendelsesstrategi for mursten.

Der blev gennemført følgende energirenoveringer:

  • Efterisolering af tagrum ved spidsloft, efterisolering af brystninger, istandsættelse af forsatsruder, istandsættelse af energiruder, udskiftning af eksisterende ruder, implementering af styring og energioptimering af belysning og etablering af behovsstyring på eksisterende ventilationsanlæg.
  • Der blev udført radonmålinger og implementering af tiltag i forhold til reduktion af radonkoncentration i indeklimaet.

 

Fakta:

Bygherre: Byggeri København

Arkitekt: Sweco Architects, Nøhr & Sigsgaard Arkitekter, LYTT Architecture og Kragh & Berglund

Ingeniør: Dominia og Norconsult

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Kr. 260 mio.

Udførelse: 2019 – 2021

Gilleleje Læringsområde

Læs mere her

Opførelse af ny daginstitution i Ørestaden

Læs mere her

Skolerenovering på Holbergskolen

Læs mere her