Menu

Skolerenovering på Holbergskolen

En omfattende helhedsrenovering af Holbergskolen i TRUST-regi har resulteret i prisen for Årets Skolebyggeri 2019.

Enemærke & Petersen har udført helhedsrenovering af Holbergskolen og tilbygninger i TRUST-regi, der er det strategiske partnerskab, som håndterer Københavns Kommunes skolebyggeri. Helhedsrenoveringen indeholdt bl.a. etablering af nye gulve, lofter og vinduer. I administrationslokaler monterede vi glasdøre for at opnå et mere indbydende miljø og bedre lysindfald. Der var stort fokus på at skabe et tilfredsstillende indeklima med hensyn til luft, lys og akustik i undervisningsrummene. De akustiske forhold i klasselokalerne blev bl.a. forbedret gennem nye perforerede lofter og gennem etablering af akustiske paneler på væggene.

Året Skolebyggeri 2019

Holbergskolen blev kåret som ”Årets Skolebyggeri 2019” og i den forbindelse udtalte Byggechef Kasper Graa Wulff fra Byggeri København:

”Holbergskolen er den første færdiggjorte helhedsrenovering i regi af vores strategiske partnerskab med TRUST. Jeg er glad for, at partnerskabet har båret frugt og resulteret i et byggeri, som nu officielt kan kalde sig Danmarks bedste skolebyggeri”.

 

Brugerne i fokus

Skolen var i drift i hele renoveringsperioden, så vi renoverede skolen – både ind- og udvendigt – i etaper. Vi havde en velfungerende brugerproces, hvor vi bl.a. på byggeudvalgsmøder koordinerede tidsplaner for opgaveudførelse, logistisk, adgangsforhold m.m. i samarbejde med skolen og Københavns Kommune. Desuden var vi dagligt i dialog med skolens leder og pedel. Ved kåring som Årets skolebyggeri 2019 udtalte byggechef Kasper Graa Wulff fra Byggeri København:

“Takket være stor fleksibilitet fra både skolens brugere og håndværkerne har det været muligt at aflevere rettidigt samtidig med, at skolen har været i brug i hele perioden.”

 

Tæt bebygget område med begrænset plads

I samarbejde med skolen løste vi udfordringen med, at skolen er bygget helt ud til kanten af matriklen – derfor var der begrænset plads til skurvogne, materialer m.m.

 

Fakta:

Bygherre: Københavns Kommune

Arkitekt: Nøhr og Sigsgaard Arkitektfirma/GHB Landskabsarkitekter

Ingeniør: Dominia

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Kr. 82 mio.

Udførelse: 2017 – 2019

Bannere på byggepladsen vækker skolebørns nysgerrighed 

Læs mere her

TRUST fylder tre år: “TRUST har trådt nye steder hen i terrænet, hvor der ikke var anlagt stier i forvejen”

Læs mere her

Det strategiske partnerskab TRUST følges tæt af byggeforsker

Læs mere her

Genbrugskonkurrence resulterede i Danmarks smukkeste affaldsskur

Læs mere her