Menu

Opførelse af Pavillon Sigtelinjegrunden

Opførelse af svanemærket midlertidigt skolepavillonbyggeri til 280 elever i Ørestaden.

Enemærke & Petersen har i TRUST-regi opført et midlertidigt skolepavillonbyggeri på Sigtelinjegrunden i Ørestaden. Skolen har en kapacitet til 10 skoleklasser og KKFO svarende til 280 elever. Den samlede størrelse er på 58 pavillonmoduler placeret i 3 fritliggende bygninger på 1-3 etager.

Bæredygtigt pavillonbyggeri med svanemærket

Pavillonbyggeriet er opført med svanemærkede materialer. Det svanemærkede byggeri skal leve op til skrappe krav i hele livscyklussen. Der er krav til både materialer, byggeprocessen, brugsfasen og affaldsfasen. Derudover har Svanemærket også krævet, at vi har udarbejdet en logbog over alle de vigtige materialer og kemiske produkter, der er blevet anvendt i byggeriet. Ved at minimere brugen af kemikalier har vi reduceret miljøbelastningen her og nu, men også sikret, at materialerne i det midlertidige byggeri kan genanvendes, når pavillonbyggeriet nedtages igen.

 

Genanvendelig legeplads opført i træ

Vi har også opført en legeplads til skolens børn, som er bygget kun i træ – og i yderst solidt træ. Det betyder, at legepladsen ved de midlertidige pavilloner også kan pakkes ned og genanvendes ved et nyt skoleprojekt.

 

Dialog og samarbejde på tværs

Samarbejdet på byggeprojektet har fungeret rigtig fint. Ved de ugentlige byggemøder har både en repræsentant fra bygherre, rådgivere og byggeledelse i fællesskab fundet gode løsninger på de udfordringer, der er opstået.

 

Fakta:

Bygherre: Byggeri København

Arkitekt: Sweco Architects og Nøhr & Sigsgaard

Ingeniør: Dominia og Norconsult

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Kr. 39 mio.

Udførelse: 2020 – 2021

 

Strategiske partnerskaber

Læs mere her

Opførelse af daginstitution på Ålholm Skole

Læs mere her

Opførelse af ny daginstitution i Ørestaden

Læs mere her