Menu

Opførelse af daginstitution på Ålholm Skole

Opførelse af daginstitution på Ålholm Skoles matrikel med stort fokus på og hensyntagen til brugerne af skolen, der var i drift under opførelsen.

Enemærke & Petersen har i TRUST-regi opført en ny daginstitution på Ålholm Skoles matrikel. Institutionen har fået gode rammer for leg og læring, og der er plads til 3 vuggestuegrupper, 2 børnehavegrupper og 60 udflytterbørnehavebørn. Daginstitutionen er på to etager med børnehavegrupper, køkken, lederkontor m.m. placeret i stueetagen og vuggestuegrupper, personalerum, samtalerum og liggehal placeret på 1. etage. Fællesarealer i både stue- og 1. etage har forbindelse til terrasser indfældet i bygningen med adgang til institutionens udeareal.

Genbrug og livscyklusanalyser

Ved opførelse af daginstitutionen blev der iværksat en række bæredygtighedstiltag – bl.a.: Genbrug af eksisterende varmecentral, anvendelse af livcyklusanalyser til udvælgelsen af facadebeklædning, optimering af indeklima iht. vinduesudformning og ved anvendelse af dagslyssimuleringer, sikring af godt termisk indeklima ved anvendelse af solafskærmende glaspartier og etablering af solceller på taget.

 

Brugerne er i fokus

Ålholm Skole var i drift, mens vi opførte daginstitutionen. Inden opstarten af byggeprojektet afholdt vi et møde med skolelederen og lederen for fritidsordningen, hvor vi bl.a. aftalte hvilke sikkerhedstiltag, vi skulle iværksætte. Vi opsatte bl.a. en festivalbro over vejen, hvor der kørte tung trafik med bl.a. levering af materialer. Derved kunne børnene komme sikkert til skolens boldbane og skolehaveområde. Desuden foretog vi afspærringer, så børnene sikkert kunne bruge både boldbane og legeplads. Efterfølgende prioriterede vi at få den nye legeplads færdig først, så børnene kunne begynde at bruge den.

 

Samarbejde på tværs – projektet afleveret 7 uger før tid

Vi havde et meget velfungerende projektforløb med en rigtig god løbende dialog med bygherres repræsentant, rådgivere og underentreprenører. Vi fik fra starten udarbejdet nogle realistiske tidsplaner, og vi kom i gang med byggeriet rettidigt. Tidsplanerne blev herefter overholdt. Årsagen til, at vi kunne aflevere 7 uger før tid, var dels, at de underentreprenører, som vi samarbejdede med, var rigtig effektive og dels fungerede det tætte samarbejde mellem alle parter i TRUST-teamet rigtig fint. Det betød, at vi kunne samarbejde omkring løsninger og ændringer effektivt.

 

Fakta:

Bygherre: Byggeri København

Arkitekt: Sweco Architects og Nøhr & Sigsgaard

Ingeniør: Dominia og Norconsult

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Kr. 38,4 mio.

Udførelse: 2018 – 2021

Strategiske partnerskaber

Læs mere her

TRUST direktør: Her er de 3 vigtigste erfaringer, jeg har gjort i det strategiske partnerskab

Læs mere her

TRUST afleverer otte byggerier til skolestart

Læs mere her