Menu

26. september 2019

TRUST direktør: Her er de 3 vigtigste erfaringer, jeg har gjort i det strategiske partnerskab

Danmarks første strategiske partnerskab kører på fuld drøn og fylder 3 år i november. ByK med TRUST direktør Kim Thinggaard fortæller om de erfaringer og udfordringer, han aldrig ville være foruden, her 20 afleverede skole- og dagsinstitutionsprojekter senere


Kim Thinggaard fra Enemærke & Petersen har i de sidste tre år siddet ved roret af ByK med TRUST som projektdirektør for TRUST – han åbner her låget på klem for de vigtigste erfaringer, han har gjort i løbet af de tre travleste år af hans liv.

Vi har ikke brugt energien på advokater og konflikter
Jeg oplever, at vi, i TRUST-sammenhæng, har formået at nedlægge den konfliktkultur, der ellers hersker i dele af byggebranchen. Vi har faktisk nu afleveret 20 projekter – og ikke brugt energien på konflikter, men på løsninger. Det betyder ikke, at TRUST-skibet ikke er stødt ind i nogle isbjerge undervejs, at der aldrig er blevet bandet eller at vi ikke har haft nogle svære møder fra tid til anden. Men den kultur vi har opbygget på vores fælles porteføljekontor, hvor alle partnerne og bygherre arbejder sammen, giver nogle helt andre forudsætninger for reelt samarbejde. Det har betydet, at vi forstår hinandens interesser langt bedre og vi har fået mere tillid til hinanden, da vi har været sammen over en lang periode. Derfor kan der godt bandes over udfordringerne, men vi ringer ikke op til advokaterne – i stedet sætter vi os ned og forhandler den løsning, der bedst tjener alles interesser.

Vi har afleveret alle 20 projekter i tæt koordinering og samspil med bygherren
Nu har vi afleveret 20 projekter – og de er alle afleveret indenfor tidsrammen. Det handler bl.a. om at vi er det samme team, som arbejder på projekterne og derfor kan vi optimere vores arbejdsgange undervejs, fordi vi jo hele tiden bliver klogere. Det har ikke bare været nemt, der kan være svære forudsætninger at arbejde under i TRUST, fordi vi skal levere projekterne effektivt og hurtigt, så børnehavebørn, skolebørn og lærerne kan flytte ind eller tilbage igen. Derfor er optimering og et samarbejdet team helt afgørende for, at vi ikke går på kompromis med arkitekturen og kvaliteten – det er også grunden til, at jeg er ekstra stolt over, at to TRUST-byggerier, Holbergskolen og Lundehusskolen lige nu er nomineret til Årets Skolebyggeri 2019.

Vi har haft realistiske budgetter på projekterne
I institutionsbyggeri ligger der sjældent store økonomiske gevinster – der er ofte ganske store økonomiske risici forbundet med bygningsmassen og lokationerne. I TRUST har vi kunne fastlægge risici, og efterfølgende har vores projektteams arbejdet efter de fælles forudsætninger. Og grunden til dette skal bl.a. findes i den optimering og de gentagelseseffekter, vi hele tiden ser på projekterne – samtidigt har vi ikke de store ikke-værdiskabende transaktionsomkostninger for udbudsprocessen og til konflikter, som kan være hverdagskost for branchen.

Det strategiske partnerskab ByK med TRUST omfatter en række af Københavns Kommunes skole- og daginstitutionsbyggerier og renoveringer. Teamet består af Byggeri København, Enemærke & Petersen, Kant Arkitekter, Nøhr & Sigsgaard Arkitektvirksomhed, Norconsult, Dominia og GHB Landskab. 

Skriv dig op til vores nyhedsbrev her

Vi sender friske byggenyheder til din inbox én gang om måneden

TRUST afleverer otte byggerier til skolestart

Få historien her

Genbrugskonkurrence resulterede i Danmarks smukkeste affaldsskur

Læs mere her

Strategisk partnerskab skaber øget genbrug af byggematerialer

Læs mere her

Det strategiske partnerskab TRUST følges tæt af byggeforsker

Få historien her