Menu

28. august 2019

TRUST afleverer otte byggerier til skolestart

Igen i år lykkedes det for det strategiske partnerskab TRUST at få en lang række af de planlagte byggerier færdige til første skoledag. Børnene kunne flytte direkte ind i de otte skoler og daginstitutioner, som bl.a. med deres pædagogiske, arkitektoniske og akustiske løsninger i høj grad matcher funktionskravene i fremtidens folkeskole

Det er endnu en gang lykkedes Københavns Kommune vha. det strategiske partnerskab TRUST at få deres byggerier færdige i tide – trods udfordringer undervejs.

”Op til skolestart i august er der altid ekstra travlt. Københavns Kommune skal være sikker på at få ibrugtaget og startet den nødvendige kapacitet, dette samtidig med den store feriesæson i juli måned. Sammen med TRUST har Københavns Kommune startet projekter op som havde meget komprimerede tidsplaner og samtlige parter var klar over, at det var en fælles opgave, at det skulle lykkes” siger Byggeri København ved kontorchef Christina Schulin. Projektdirektør i TRUST Kim Thinggaard, projektdirektør i TRUST.

”En af årsagerne til, at det kunne lykkes, er, at Københavns Kommune har udviklet det strategiske samarbejde, TRUST, hvor vi arbejder tæt sammen rådgivere, entreprenører og bygherre. Den treenighed giver nogle helt særlige muligheder i planlægnings- og udførelsesprocessen og er med til at sikre den gode kvalitet,”

Resultatet af sommerens store indsats er syv renoverede skoler og daginstitutioner samt et fritidshjem. Særligt de pædagogiske og akustiske løsninger i byggerierne – og sammenhængen mellem løsningerne – bliver rost af både brugere og bygherre.


Sangskole får god akustik
”Vi har fået opfyldt alle vores ønsker,” siger rektor Anette Holst om helhedsrenoveringen af Sankt Annæ Gymnasium.

Bygningen fra 1929 har fået renoveret 550 vinduer og i alt 18 lokaler med blandt andet læringstrapper, studienicher og åbne studieområder. Og så har Danmarks eneste sangskole fået en ny sangsal, hvor både indretning og akustiske løsninger er designet til, at ca. 80 piger ad gangen kan øve korsang.

”Der er en god akustik i både sangsal og klasselokaler. Det betyder, at det er rart at være der. De nye rammer, vi har fået på skolen, er smukke, funktionelle, og understøtter moderne pædagogik,” siger Anette Holst og tilføjer:

”Og så var det frem for alt en super fin samarbejdsproces. Det vil jeg gerne fremhæve. Vi har fundet frem til løsningerne ved fælles hjælp, og der var en tillid til, at alle arbejdede for helheden. Vi er meget tilfredse med både proces og resultat – og det hænger jo også sammen,” siger hun.


Holbergskolen-model
Renoveringen af Holbergskolen er ét af de andre projekter, TRUST har færdiggjort hen over sommerferien. Den bevaringsværdige skole fra 1953 har bl.a. fået energirigtige vinduer og istandsatte overflader, og de nedslidte gangarealer og klasselokaler er blevet moderniseret. Derudover har de fået en nybygget udvidelse af SFO.

Lokalerne skulle leve op til nye pædagogiske metoder, og for at teste løsninger 1:1 skabte TRUST et prøvelokale.

”Det vil sige, at vi i sidste sommerferie fjernede et klasselokale og byggede det helt om. Med den viden, det gav os om udfordringerne i den eksisterende bygningsmasse, kunne vi lave de øvrige klasselokaler helt perfekte,” forklarer Kim Thinggaard.

Blandt andet har man designet nogle gruppenicher, der giver bestemte pædagogiske muligheder, og så er det lykkedes at integrere de akustiske løsninger diskret i ventilationssystemet vha. perforerede låger.

”På Holbergskolen har vi fået en model til at sikre en høj kvalitet, der matcher de funktionskrav, som er i fremtidens folkeskole,” siger Kim Thinggaard.


Gevinsten indløses
Det er vanskeligt at få skolebyggerier færdige til skolestart, fordi både myndigheder, håndværkere og rådgivere skal arbejde hen over sommerferien. Derfor handler det om at planlægge byggeriets afslutning, så man ikke kommer ind i ferieramte perioder, og at løse alt det, der kan løses, inden den afsluttende slutspurt, forklarer Kim Thinggaard. Derfor var det også en stor fordel, at TRUST havde erfaringerne fra sidste års sommerferiespurt med sig.

”Den vidensopsamling, vi løbende har, kan kun lade sig gøre, fordi vi arbejder med samme kunde i så lang tid. Det er en helt klar gevinst,” siger han.

Desuden giver det tætte samarbejde ifølge Kim Thinggaard en fælles forpligtelse til at skabe god kvalitet.

”Når man arbejder med den eksisterende bygningsmasse, er det komplicerede byggerier, og det er vigtigt at have det tætte samarbejde og sikre, at det ikke ender med diskussioner om kontrakter. Kvaliteten i de nye byggerier er højnet, fordi der har været en fælles tilgang og enighed om, at slutresultatet skal være perfekt,” siger han.

TRUST er et strategisk partnerskab bestående af Enemærke & Petersen med rådgiverne Kant Arkitekter, arkitektvirksomheden Nøhr & Sigsgaard, Dominia, Norconsult samt GHB Landskab. Det strategiske partnerskab skal over fire år håndtere nogle af Københavns Kommunes institutions- og skolebyggerier. TRUST udfører både midlertidige og permanente byggerier til Københavns Kommune, der både har behov for at genhuse elever i forbindelse med skolerenoveringer og for at udvide kapaciteten af institutionspladser. Hen over sommeren har TRUST arbejdet for at færdiggøre otte projekter. Projekterne tæller syv renoverede skoler og daginstitutioner samt et fritidshjem.

Skriv dig op til vores nyhedsbrev her

Vi sender friske byggenyheder til din inbox én gang om måneden

TRUST-partnerskabet viste sit værd på renoveringen af Bispebjerg Skole

Læs mere her

Sådan eliminerede TRUST risici under renoveringen af Holberg Skolen

Få historien her

Det strategiske partnerskab TRUST følges tæt af byggeforsker

Læs mere her

Vi skal være en del af Byggepartnerskabet &os

Få historien her