Menu

Tilbygning og renovering af Vester Mariendal Skole

Vester Mariendal Skole i Aalborg gennemgår en omfattende modernisering, der både omfatter en tilbygning samt renovering af facade og tag.

Enemærke & Petersen har opført en tilbygning og renoveret og moderniseret Vester Mariendal Skole til et nutidigt og fleksibelt læringsmiljø gennem et velfungerende og smidigt samarbejde med bygherre og skole.

Tilbygning og udearealer

Udvidelsen består af en tilbygning i to etager og udearealer med gummibelægning til leg og bevægelse i skolegårdsmiljø, tagterrasse og parkering. Tilbygningen huser skolens ca. 120 specialelever og personale. Byggeriet er opført efter strenge bæredygtighedsprincipper og høje krav til tilgængelighed og komfort for elever og personale.

 

Renovering og nyindretning af skolen

Renovering og modernisering af den eksisterende skole udføres i tømrer- og snedker-fagentreprise med egne håndværkere. Udvendigt opdateres bl.a. tagkonstruktioner og tagbelægninger, hovedindgang, vinduer, døre og facadepartier. Indvendigt er lofter/akustik, gulve, vægge, døre, skydedøre og foldevægge, glaspartier og glasvægge, specialinventar m.m. blevet nyindrettet og opdateret. Mellem tilbygningen og den gamle skole har vi renoveret en multisal til idræt og aktivitet.

 

Brugerne i fokus – skole i drift

Vi renoverer skolen i en periode over to år, hvor skolen er i drift. Udførelsen planlægges i etaper for at mindske generne for skolens brugere mest muligt.

 

Fakta:

Bygherre: Aalborg Kommune

Arkitekt: Bjerg Arkitektur

Ingeniør: Orbicon

Entrepriseform: Totalentreprise (tilbygning) og fagentreprise (renovering)

Kontraktsum: Kr. 42,5 mio. (tilbygning) og 34,5 mio. (renovering)

Udførelse: 2018 – 2021

 

Gilleleje Læringsområde

Læs mere her

Skolerenovering på Lykkebo Skole

Læs mere her

Skolerenovering på Holbergskolen

Læs mere her

Skolerenovering på Skolen på Amagerbro

Læs mere her