Menu

Skolerenovering på Skolen på Amagerbro

Skolen på Amagerbro blev opført i årene 1969-1974 og er et klassisk byggeri fra tiden. Bygningerne trængte derfor til en grundig opdatering, så skolen kunne komme til at leve op til moderne behov og standarder inden for læringsmiljøer.

Enemærke & Petersen har udført helhedsrenovering af Skolen på Amagerbro. Det er sket i TRUST-regi – det strategiske partnerskab, som håndterer Københavns Kommunes skolebyggeri.

Renoveringen har omfattet ombygning og ændring af plandisponering for basisrum, faglokaler, omklædningsrum, toiletter og gymnastiksale. Ved at skabe bedre rammer har vi understøttet skolens egen indsats med at ændre skolens image, så Skolen på Amagerbro har kunnet blive en eftertragtet skole for fremtiden.

Forbedret indeklima og akustikregulering

Skolen har fået en indeklimamæssig opgradering med særligt fokus på akustik og luftkvalitet. Skolens tag er bl.a. blevet tætnet og efterisoleret og kuldebroer er blevet isoleret, hvilket vil give en mærkbar værdi i forhold til indeklimaet. Alle områder, der har fået nye funktioner, er blevet akustikreguleret – bl.a. de gangarealer, der er blevet indrettet til gruppearbejde og ophold.

 

Klimatilpasning og udearealer

Der har været et stort fokus på regnvandshåndtering på skolen for at sikre atriumgårde, lyskasser og kælderindgange mod vand og fugt. Der er bl.a. blevet indarbejdet LAR-løsninger i forbindelse med bearbejdningen af udearealer og kloak. Vi har etableret ny belægning, cykelparkering og nyt renovationsskur, udskiftet legeredskaber og inventar og renoveret tage på pergolaer.

 

Brugerne i fokus

Skolen har været i drift under hele renoveringen, der er blevet udført i tre etaper. Eleverne har været genhuset på skolen, og der har under udførelsen været stort fokus på elevernes sikkerhed og vist gensidige hensyn.

 

Fakta:

Bygherre: Københavns Kommune

Arkitekt: Kant Arkitekter, Nøhr & Sigsgaard Arkitekter og GHB Landskabsarkitekter

Ingeniør: Dominia og Norconsult

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Kr. 120 mio.

Udførelse: 2018 – 2020

Skolerenovering på Rådmandsgade Skole og Vanløse Skole

Læs mere her

Skolerenovering på Hedelyskolen

Læs mere her

Skolerenovering på Lykkebo Skole

Læs mere her

Skolerenovering på Rødkilde Skole

Læs mere her