Menu

Sundbyøster Skole

Helhedsrenovering af den bevaringsværdige Sundbyøster Skole med ombygning, tilbygning og friarealer til fremtidig 4 spors basisskole.

Vi har helhedsrenoveret Sundbyøster Skole med ombygning og energirenovering. Desuden har vi opført en ny bygning på 3.950 m² med klasselokaler og SFO til 350 børn. Der blev etableret faglokaler, baderums- og omklædningsfaciliteter og en tumlesal. Afslutningsvis etablerede vi 5.000 m² legeplads, parkeringsplads m.v.

 

 

Brugerne i fokus

Vi udførte projektet, mens skolen var i drift. Derfor var logistik og sikkerhed helt centrale temaer for, at byggepladsen og skolen kunne fungere.

 

Udendørsarealer
Vi etablerede 5.000 m² legeplads, parkeringsplads m.v., hvor belægninger og beplantninger blev et mix af genbrug og nyt. Genbruget blev suppleret af en afvanding (LAR), hvor tagafvanding og naturlig nedsivning sker via plante- og græsarealer.

 

Fakta:

Bygherre: Københavns Kommune

Arkitekt: Mangor & Nagel A/S

Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S

Entrepriseform: Hovedentreprise

Kontraktsum: Kr. 74.2 mio.

Udførelse: 2015 – 2017

Fotos: Tom Jersøe og Mangor & Nagel

Det strategiske partnerskab TRUST følges tæt af byggeforsker

Læs mere her

Skolerenovering på Dyvekeskolen

Læs mere her

Skolerenovering på Hedelyskolen

Læs mere her

Skolerenovering på Rådmandsgade Skole og Vanløse Skole

Læs mere her