Menu

Renovering af Øresundsskolen

Montering af nye smukke vinduer på den bevaringsværdige specialskole med stor hensyntagen til de sårbare børn.

Enemærke & Petersen har udført renovering af Øresundsskolen, der er en specialskole for børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau. Vi udskiftede  vinduer i tre bygninger, eftergik ødelagte fuger på udvendige facader og udskiftede sålbænke. Øresundsskolen er bevaringsværdig, og vi monterede nogle smukke kvalitetsvinduer, som tog afsæt i designet af de eksisterende vinduer.

Stor hensyntagen til de sårbare børn

Eftersom skolen var i drift, mens vi udførte renoveringsarbejderne, var det meget vigtigt, at vi tog hensyn til de særligt sårbare børn. Vi viste stor empati og fleksibilitet ved planlægning af opgaverne for ikke at forstyrre børnenes hverdag unødigt og ændre deres rutiner. Vi havde stor forståelse for, at en lille ændring i dagligdagen kunne have stor betydning for deres trivsel og tryghed. Det betød bl.a. også, at vi startede renoveringsarbejderne kl. 6.00 hver dag, for at undgå for meget støj, mens børnene var i skole.

 

Mundtlig dialog med skolens ledelse skabte tæthed

Hver gang vi skulle påbegynde renovering af en ny bygning, holdt vi møde med skolens ledelse og planlagde arbejderne. Derved kunne ledelsen forberede lærere og børn på, hvor og hvornår håndværkerne arbejdede. Vores byggeleder og skoleledelsen orienterede dagligt hinanden om status og evt. udfordringer i forhold til planlægning af dagens opgaver. Denne dialog foregik mundtligt fremfor skriftligt, hvilket skolens ledelse værdsatte meget, idet det skabte større forståelse begge veje og bragte os tættere på hinanden.

 

Fakta:

Bygherre: Byggeri København

Arkitekt: Sweco Architects og Nøhr & Sigsgaard

Ingeniør: Dominia og Norconsult

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Kr. 8 mio.

Udførelse: 2019 – 2020

 

Strategiske partnerskaber

Læs mere her

Skolerenovering på Holbergskolen

Læs mere her

Skolerenovering på Rødkilde Skole

Læs mere her

Skolerenovering på Lykkebo Skole

Læs mere her