Menu

Omdannelse af Sct. Joseph Kloster og opførelse af plejecenterbygning

Omdannelse af Sankt Joseph Kloster til plejecenter og seniorbofællesskab er sket med respekt for klostrets historie og arkitektur.

Enemærke & Petersen har renoveret og omdannet Sct. Joseph Kloster til plejecenter og seniorbofællesskab.

Det er sket ved, at vi har opført en ny plejecentertilbygning med 92 boliger og renoveret de oprindelige klosterbygninger fra 1905, der fremover danner ramme om et bofællesskab med 33 boliger. Både renovering og tilbygning er udført med omfattende respekt for den oprindelige arkitektur. Den eksisterende klostermur er desuden bibeholdt og omfavner dagliglivet som en attraktiv ramme om udearealet for seniorerne.

 

Bæredygtighed

Plejecenteret opfylder kravet til Bygningsklasse 2020 ved at kombinere passive og aktive tiltag. Bygningsdesignet er optimeret for at sikre et behageligt indeklima og sikre et optimeret energiforbrug til opvarmning, mekanisk ventilation og belysning. Valget af installationer sikrer et lavt energiforbrug, en god miljøprofil og en høj grad af forsyningssikkerhed. Der er bl.a. opsat solceller på de skrå tagareal på plejecenteret for at dække dele af el-forbruget.

 

Den smarte løsning  

Med kombinationen af renovering og nybyggeri forener vi klosterbyggeriets solide håndværk og materialer med nutidens plejeteknologi og bæredygtighedsprincipper. Med andre ord bygger vi med de bedste elementer fra fortiden og nutiden.

 

 

Fakta:

Bygherre: Lejerbo

Arkitekt: Rubow Arkitekter A/S

Ingeniør: Sweco Danmark A/S

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Kr. 233 mio.

Udførelse: 2017 – 2019

Skriv dig op til vores nyhedsbrev her

Vi sender friske byggenyheder til din inbox én gang om måneden

Opførelse af boliger og erhverv på A. C. Meyers Vænge

Læs mere om nybyggeri her

AlmenBolig+ Sundholm Syd

Læs mere om nybyggeri her

Cirkelhuset, Køge

Læs mere om nybyggeri her