Menu

Renovering af Fruehøjgaard

Fruehøjgaard i Herning er opført i 1950’erne og er et godt eksempel på periodens fine murede boligbyggeri. Den gennemførte helhedsplan tager afsæt i bebyggelsens arkitektoniske kvaliteter.

Enemærke & Petersen har renoveret Fruehøjgaards 350 boliger for at fremtidssikre bebyggelsen fra 1950’erne. Vi har opsat nye, store altaner, der skaber et samlende design-element for alle boliger i Fruehøjgaard. Desuden har vi monteret nye vinduer, efterisoleret og skalmuret pladebeklædte gavle, så bebyggelsens udtryk igen bliver præget af gedigent tegl som ved opførelsen. Alle lejligheder er blevet moderniseret med nye køkkener, badeværelser, nye tekniske installationer og energirigtige byggetekniske løsninger indenfor bl.a. varme og ventilation for at forbedre indeklimaet. En del lejligheder er blevet sammenlagt, og cirka en tredjedel af boligerne er omdannet til tilgængelighedsboliger.

Attraktiv grøn parkbebyggelse

De eksisterende grønne fællesarealer er blevet aktiveret med nye faciliteter og stiforbindelser til glæde for beboerne, der igen vil opleve at bo i en attraktiv grøn parkbebyggelse.

 

Beboerne er i fokus

Beboerne var genhuset under renoveringen, og mange har oplevet en stor glæde ved at flytte tilbage i de nyrenoverede lejligheder, hvor særligt de nye altaner har gjort stor lykke.

 

Miljøsanering

Vi udførte asbestsanering i forbindelse med tagudskiftningen. Desuden udførte vi sanering for bly og zink i forbindelse med nedrivning af malede flader.

 

Fakta:

Bygherre: Boligselskabet Fruehøjgaard

Arkitekt: Årstiderne Arkitekter A/S

Ingeniør: Rambøll Gruppen A/S

Entrepriseform: Hovedentreprise

Kontraktsum: Kr. 213 mio.

Udførelse: 2016 – 2021

 

Palle får de unge i job: “Vi skal hjælpe de lidt mere skæve personligheder på vej”

Læs mere her

Zobair fik læreplads: Hvis jeg bliver god til dansk, vil jeg gerne læse videre til bygningskonstruktør

Læs mere her

Tobias blev pladsmand: “Det er jo meget hyggeligere at gå og snakke med nogen her end at sidde derhjemme”

Læs mere her