Menu

Renovering på Gadekærsvej

Vores omfattende renovering af de almene boliger på Gadekærsvej gav beboerne velisolerede og større boliger, lækre køkkener, bedre tilgængelighed og et enormt ”drømmende” kunstværk.

Enemærke & Petersen har renoveret Gadekærsvej i Valby. Det seks-etagers store betonbyggeri rummer 203 boliger og her blev der bl.a. udskiftet tagpap, vinduer, vinduespartier og altandøre. Gavlene blev efterisoleret og fik ny beklædning, trappeopgange blev renoveret og elevatorer udskiftet m.v. Boligarealet blev desuden udvidet med inddragelse af altaner. Desuden blev køkkenerne moderniseret, og der blev etableret gårdhaver og terrasser.

Tilgængelighed

På Gadekærsvej havde vi stort fokus på at sikre tilgængeligheden for ældre og gangbesværede.  Derfor indrettede vi tilgængelighedsboliger i stueetagen, ligesom badeværelserne i den høje blok blev udvidet og renoveret med fokus på forbedret tilgængelighed.

 

Beboede boliger

Gadekærvejs beboere boede i deres boliger undervejs i renoveringen – derfor havde vi et særligt fokus på den gode beboerkommunikation, hvor forventningerne blev afstemt på forhånd og der blev taget hensyn til beboerne i processen.

 

Den smarte løsning

Som en del af moderniseringen blev der installeret et enormt kunstværk på bygningens gavl. Kunstværket er 16 meter højt og 15 meter bredt og består af en række sætninger, der udtrykker beboernes drømme. Kunstværket er designet med lyssætning, der giver kunstværket nyt liv om aftenen.

 

Fakta:

Bygherre: Domea

Arkitekt: Rambøll

Ingeniør: Rambøll

Entrepriseform: Hovedentreprise

Kontraktsum: Kr. 80.9 mio.

Udførelse: 2014 – 2016

Fotos: Rambøll

Boligrenovering i Birkehegnet

Læs mere her

Social entreprenør

Læs mere her

Boligrenovering på Hjortegården

Læs mere her

Beboerdialog

Læs mere her