Menu

Boligrenovering i Birkehegnet

Birkehegnet i den sydlige del af Næstved har gennemgået en omfattende tag- og facaderenovering og 85 boliger er ombygget til tilgængelighedsboliger, så ældre og handicappede har lettere adgangsforhold.

Enemærke & Petersen har udført en omfattende tag- og facaderenovering af boligbebyggelsen Birkehegnet, der består af 373 rækkehuse og 8 fælleshuse. Rækkehusene er opført i perioden 1979-82. Renoveringen skulle sikre rækkehusene en bæredygtig fremtid og omfattede også montering af nye døre og vinduer, stabilisering af bærende vægge, etablering af ventilation og mindre istandsættelses- og ombygningsarbejder på fælleshuse og mindre ombygning af badeværelser.

Som en del af renoveringsprojektet blev udearealerne også moderniseret. Livet imellem husene blev sikret ved nye haveplaner og multibaner, der har skabt et område med rig mulighed for forskellige aktiviteter.

 

Tilgængelighed

85 boliger blev ombygget til tilgængelighedsboliger med ombyggede badeværelser, montering af interne skydedøre, ingen dørtrin og terrænregulering, så ældre og gangbesværende blev sikret en lettere hverdag.

 

Bæredygtighed

I forbindelse med udskiftning af taget blev eksisterende isolering fjernet og udskiftet med 400 mm papiruld, så 2020-kravet til lavenergibyggeri kunne overholdes.

 

Beboerne er i fokus

Renoveringen blev gennemført med størstedelen af lejemålene beboet, men nogle beboere var også genhuset i kortere og længere perioder under renoveringen. Alle byggesagens involverede parter holdt flere fællesmøder for beboerne igennem renoveringsperioden, hvor der blev orienteret om projektet. Desuden etablerede vi et beboerkontor, hvor vi holdt åbent en dag om ugen, så beboerne kunne henvende sig med spørgsmål.

 

Fakta:

Bygherre:  BoligNæstved

Arkitekt: Arkitema Architects

Ingeniør: Danakon/Spang. & Madsen

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Kr. 110.8 mio.

Udførelse: 2014 – 2016

Boligrenovering på Hjortegården

Læs mere her

Referencer

Læs mere her

Rosenhøj er Danmarks bedste almene boligrenovering

Læs mere her

Stor almen boligrenovering måtte genopfinde sig selv

Læs mere her