Menu

Renovering af Lundevænget

Renovering og fremtidssikring af en af Københavns første stok-bebyggelser fra 1934 med respekt for bebyggelsens arkitektur og historie. Boligerne er moderniseret og opdateret til nutidige standarder.

Enemærke & Petersen har renoveret og fremtidssikret Lundevænget, der består af 475 boliger fordelt på 14 forskellige blokke. Udvendigt har vi skiftet til nyt tag og nye døre og vinduer, vi har efterisoleret gavle og renoveret øvrigt murværk. Indvendigt har vi renoveret og moderniseret køkkener og badeværelser og hovedparten af installationerne er udskiftet. Vi har etableret ventilationsanlæg med varmegenvinding og udskiftet eksisterende varme, vand og afløbsinstallationer. Vi har desuden etableret 72 nye tagboliger som attraktive 3-værelses lejligheder. Det er sket ved at inddrage tagrummet over 2. sals lejlighederne, så lejlighederne nu er i 2 etager. Entreprisen indeholdt også opførelse af et nyt fælleshus, hvor beboere kan mødes.

Beboerne er i fokus – genhusning i pavilloner

Enemærke & Petersen havde et tæt samarbejde om genhusning af beboerne med beboerkoordinatoren fra Kuben Management, der var genhusningskonsulent på Lundevænget. Det var Enemærke & Petersen, der opførte og indrettede pavillonboligerne, der indeholdt boliger til 4 personer. I samarbejde med beboerkoordinatoren udarbejdede vi et genhusningshjul, som beboerne blev genhuset efter.

 

Tæt samarbejde på tværs

I starten af renoveringsprocessen blev samarbejdet mellem bygherre og Enemærke & Petersen meget udfordret, idet bygningernes tilstand var noget ringere, end vi havde forventet. Heldigvis var bygherren fleksibel og forstående, og i fællesskab med rådgiverne fik vi byggeriet på rette spor. Efter at byggeprocessen og samarbejdet blev sat i system, kom renoveringen kom til at køre efter et fast taktslag.

 

Fakta:

Bygherre: fsb

Arkitekt: Rambøll Danmark A/S

Ingeniør: Rambøll Danmark A/S

Entrepriseform: Hovedentreprise

Kontraktsum: Kr. 417 mio.

Udførelse: 2018 – 2021

Boligrenovering på Stadionkvarteret

Læs mere her

Boligrenovering i Vapnagaard

Læs mere her

Boligrenovering på Hjortegården

Læs mere her

Boligrenovering på Korngården

Læs mere her