Menu

Boligrenovering på Stadionkvarteret

En af Danmarks største almene boligrenoveringer er Stadionkvarteret i Glostrup, der er blevet energirenoveret og fremtidssikret.

Stadionkvarteret i Glostrup er med sine 1.235 lejligheder en af Danmarks største almene boligrenoveringer, der er gennemført.

Enemærke & Petersen har energirenoveret og fremtidssikret boligbebyggelsen over 6 etaper. På projektet har vi bl.a. renoveret og PCB-saneret badeværelser, etableret ventilation og nye vand- og varmeinstallationer og udskiftet og isoleret taget. Vi har efterisoleret facader, isoleret hulmure, opsat ny klimaskærm og altaner. Desuden har vi skiftet alle vinduer og døre.

Samarbejde på tværs

Etapeopdelingen har været en del af Stadionkvarteret-projektets særlige samarbejdsform, som har medført et tæt og integreret samarbejde mellem Glostrup Boligselskab, Enemærke & Petersen, JJW Arkitekter og Danakon rådgivende Ingeniører.  Enemærke & Petersen har arbejdet tæt sammen med de tre aktører om at undgå videnstab i overgangen mellem de enkelte etaper og udnytte den viden, de tidligere etaper har givet. Ved at stoppe op og evaluere hver etape og den indsamlede viden, kunne vi tænke innovativt og udvikle processerne, så vi bl.a. kunne skabe nye bygge- og montagemetoder, økonomien kunne optimeres og byggetakten øges undervejs.

 

Beboerne i fokus

Enemærke & Petersen har undervejs i projektet arbejdet indgående med beboerdialog. Vores beboerkoordinatorer har dagligt arbejdet for at sikre den gode kommunikation, ligesom Enemærke & Petersen har skabt et succesfuldt nyt koncept for beboervarsling, som blev videreudviklet i samarbejde med bygherren Glostrup Boligselskab.

 

Den smarte løsning

De fleste boliger var beboet under byggeprojektet, eftersom Enemærke & Petersen skabte en innovativ løsning til PCB-saneringen af badeværelserne, hvor håndværkeren entrerede rummet igennem en miljøsluse, som indkapslede giftigt materiale. Løsningen resulterede i færre fraflytninger end planlagt.

 

Fakta:

Bygherre: Glostrup Boligselskab

Arkitekt: JJW Arkitekter

Ingeniør: Danakon

Entrepriseform: Hovedentreprise

Kontraktsum: Kr. 750 mio.

Udførelse: 2015 – 2018

Social entreprenør

Læs mere her

Kultur og værdier

Læs mere her

Beboerdialog

Læs mere her

Renovering

Læs mere her