Menu

Boligrenovering af Postparken

Den tidligere nedslidte bebyggelse Postparken består nu af topmoderne differentierede boliger- så der både er store boliger henvendt til børnefamilier og boliger til ældre med øget behov for nem tilgængelighed.

Udførelse af helhedsplan i Postparken, der er opført i slutningen af 1940’erne og består af 401 boliger. Bebyggelsen er blevet opgraderet og energirenoveret til moderne og nutidige standarder. For at udvide boligarealet og dermed skabe mere plads til moderne familier har vi etableret 86 to-etages tagboliger ved at inddrage det overliggende tagrum. Alle boliger er moderniseret og har fået renoveret toilet og bad. Vi har udskiftet altandøre og vinduer i boliger og trappeopgange, og etableret nye el-installationer, ny terrænbelysning, nye VVS-installationer og mekanisk ventilation med varmegenvinding. Desuden har vi renoveret, efterisoleret og brandsikret de fleste tage og gavle. Sluttelig har vi etableret 30 tilgængeligheds-boliger med niveaufri adgang, som giver bedre forhold for gangbesværede.

Beboerne i fokus

Under renoveringen af Postparken har beboerne været genhuset. Vi har koordineret genhusningen med bygherre, og genhusningsprocessen er gennemført efter det genhusningshjul, som vi har udarbejdet i samarbejde med bygherre. Vi har været meget bevidste om, at det for beboerne har været en udfordring at bo på en byggeplads, så vores projektteam har arbejdet indgående med hensynet til beboerne.

 

Bygherre: FA09/PAB

Arkitekt: tnt arkitekter a/s

Ingeniør: Moe A/S

Entrepriseform: Hovedentreprise

Kontraktsum: Kr. 393,6 mio.

Udførelse: 2018 – 2022

Renovering af Lundevænget

Læs mere her:

Boligrenovering af Margrethegården

Læs mere her:

Boligrenovering på Stadionkvarteret

Læs mere her:

Renovering af Fruehøjgaard

Læs mere her: