Menu

Boligrenovering af Margrethegården

Den tidstypiske bebyggelse fra 1954 med originale planløsninger, nedslidte bygningsdele og installationer er blevet fremtidssikret, og fremstår nu med attraktive og tidssvarende boliger.

Efter realisering af helhedsplanen er de tidligere 117 boliger reduceret til 113 boliger. Det er bl.a. sket ved sammenlægning af boliger og etablering af 13 nye tagboliger ved tilbygning af ekstra etage på to blokke. I disse boliger har vi etableret nye installationer og decentrale ventilationsanlæg. Desuden har vi etableret 18 tilgængelighedsboliger, hvor der er adgang via elevator.

Projektet omfatter også renovering af badeværelser, køkkener og gulve. Desuden har vi fornyet samtlige tage, vinduer og altandøre, efterisoleret alle lofter og etableret nye vand- og varmerør og nye spilde- og regnvandskloaker. Sluttelig har vi opført et nyt fælleshus og en bygning med vaskeri.

Succesfuldt genhusningsforløb

Alle beboere har været genhuset under renoveringen. Nogle beboere har været genhuset i pavilloner, som Enemærke & Petersen har opført og indrettet. Vi har samarbejdet om genhusningen med beboerkoordinatoren, og hele genhusningsforløbet har været særdeles succesfuldt.

 

Fakta:

Bygherre: Boligselskabet Sjælland

Arkitekt: Kullegaard

Ingeniør: Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører

Entrepriseform: Hovedentreprise

Kontraktsum: Kr. 102 mio.

Udførelse: 2020 – 2021

Boligrenovering på Stadionkvarteret

Læs mere her

Boligrenovering på Korngården

Læs mere her

Boligrenovering i Birkehegnet

Læs mere her

Boligrenovering i Byengen/Nordengen

Læs mere her