Menu

Nedrivning opførelse af boliger i BoligKorsør afd. 21

Vi har gennemført helhedsplan og renovering af den almene bebyggelse i BoligKorsør afd. 21 – og det nye mere varierede boligudbud med bl.a. nye rækkehuse skal nu tiltrække flere forskellige beboergrupper.

Enemærke & Petersen har udført renovering af boligbebyggelsen BoligKorsør afd. 21, der er opført i 1960’erne. Projektet bestod af nedrivning, ombygning og renovering af boliger. Før renoveringen bestod bebyggelsen af 188 boliger – efter renoveringen består den af 116 boliger. Reduktionen er sket ved, at vi har fjernet den ene af de fire blokke helt, og vi har fjernet etager på de øvrige blokke. Desuden har vi skåret blokkene igennem ved at fjerne hele opgange. Vi har også nedrevet to daginstitutioner, der lå i området for at skabe mere luft. Efter at vi har fjernet den ene blok helt, har vi i stedet opført 14 nye almene familieboliger i ét plan på den eksisterende sokkel og nye punktfundamenter.

Beboerne er i fokus

Bebyggelsen har været i drift under nedrivning og renovering, og vi har vist store hensyn til, at beboerne skulle færdes tæt på byggepladsen. Beboerne har været genhuset under renoveringen, og vi har koordineret genhusningen i dialog med bygherre.

 

Bæredygtighed

Renoveringen af BoligKorsør afd. 21 er foregået med fokus på miljømæssig bæredygtighed, idet vi har genbrugt skærmtegl og de underliggende facade-stålkonstruktioner. Desuden blev overskudsisolering granuleret og brugt som efterisolering.

 

Miljøsanering

Vi har udført afrensning af nedrevet beton for bly. Afrensningen er udført i telte på stedet.

 

Fakta:

Bygherre: BoligKorsør afd. 21

Arkitekt/landskab: AI A/S/Masu Planning ApS

Ingeniør: AI A/S

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Kr. 78,5 mio.

Udførelse: 2018 – 2020

 

Effektiv byggeproces

Læs mere her

Boligrenovering på Sjælør Boulevard

Læs mere her

Boligrenovering på Stadionkvarteret

Læs mere her

Boligrenovering på Korngården

Læs mere her