Menu

Boligrenovering på Sjælør Boulevard

Boligbebyggelsen på Sjælør Boulevard er blevet energioptimeret og renoveret for at højne boligernes attraktion og samtidig mindske energiforbruget.

Sjælør Boulevard i Valby er opført i 1970 og Enemærke & Petersen har energioptimeret og renoveret 272 boliger fordelt på to blokke i fire etager og to blokke i otte etager. Derudover er 12 lejligheder blevet sammenlagt til seks nye boliger. På projektet er facaderne blevet efterisoleret, og der er monteret ny beklædning med skærmtegl, nye indgangspartier, vinduer og nye altaner. Der er udskiftet vandrør, faldstammer og ventilationskanaler. Der er desuden etableret solcelleanlæg til fællesstrøm og nye udeanlæg med ny belysning.

 

Samarbejde på tværs

Projektet blev udviklet og tilpasset i et engageret og frugtbart samarbejde med byggeudvalget og beboerne. Undervejs i projektet blev der udført mock-upper af altan- og foldedøre, som dannede baggrund for levende diskussioner og optimeringer af projektet.

 

Beboerne i fokus

Vi havde stort fokus på beboerkommunikation, og vi tog i særlig grad hensyn til beboerne, da renoveringen blev udført i beboede lejemål.

 

Udearealer

Projektet indeholdt en komplet renovering og omlægning af udearealerne bl.a. ved at etablere en ambitiøs plan for lokal afledning af regnvand på grunden. Der blev indarbejdet et infrastrukturprojekt, som skulle styrke de gennemgående stiarealer og forbindelser, så bebyggelsen blev en del af lokalområdet. Det nye stisystem i området ved Sjælør station skulle samtidig medvirke til øget tryghed og bedre trivsel for nærmiljøet.

 

Fakta:

Bygherre: Boligselskabet AKB v/KAB

Arkitekt: White Arkitekter

Ingeniør: Orbicon

Entrepriseform: Hovedentreprise

Kontraktsum: Kr. 121.5 mio.

Udførelse: 2014 – 2017

Fotos: White arkitekter A/S. 

“Jeg er husmor her i skurbyen”

Læs mere her

“Min vigtigste opgave har været at hjælpe beboerne”

Læs mere her

Beboerdialog

Læs mere her

Social entreprenør

Læs mere her