Menu

20. januar 2021

Der er 3 grunde til, at det er gået så godt på Motalavej

Renoveringen af BoligKorsørs almene boliger på Motalavej er afsluttet fire måneder før tid og indenfor den økonomiske ramme – og det er svært at finde en kritisk røst i Korsør. De involverede i renoveringen er rørende enige om, at byggeprojektet har været en succes. Men hvorfor? Hvad har kendetegnet processen i Korsør?   

– Det kræver helt klart, at man kan forstå den anden parts interesser. Hvad kommer de med? Hvad betyder noget for dem? Det er det, vi kalder interessebaseret samarbejde. Jeg ved ikke, om det lige er det, de kalder det i Korsør – men de praktiserer det fuldt ud. Og det med en utroligt stor ærlighed og forståelse for interesser. Sådan fortæller Martin Wiggers Erichsen, produktionschef i Enemærke & Petersen, om det byggeprojekt han og hans team afsluttede i september 2020 på Motalavej i Korsør. Projektet er en del af ghettoplanen og området har flere gange i medierne været omtalt som problemfyldt. Men på byggeprojektet er det ikke problemerne, der har fyldt. Projektet er afsluttet fire måneder før tid og indenfor den økonomiske ramme.

Så hvorfor er det gået så godt på Motalavej? – Vi har spurgt bestyrelsesformand i BoligKorsør, Ebbe Ahlgreen, Genhusningskonsulent Flemming Arp fra BDO og produktionschef i Enemærke & Petersen, Martin Wiggers Erichsen. Og deres svar pegede hen imod 3 gode grunde:

1. De holdt ét møde – hvor alle sad med om bordet   

-Det har været vigtigt, at byggefolkene var med til møderne, det gør, at vi bedre forstår hinanden og sammen kan sige: ”Hvordan løser vi det her?” Sådan fortæller Ebbe Ahlgren, bestyrelsesformand i BoligKorsør. Derfor samledes alle rundt om et mødebord – i stedet for at holde separate bygherremøder, følgegruppemøder og byggeudvalgsmøder.

Martin Wiggers Erichsen, der nu arbejder for Enemærke & Petersen i det strategiske partnerskab &os, er ikke sen til at sammenligne mødeformen med den i partnerskaber: – I strategiske partnerskaber er det interessebaserede samarbejde formaliseret. Her på renoveringen var det bare sådan, alle parter gjorde. Vi havde en god kontakt til følgegruppen og det var jo ikke sådan, at de talte om noget hemmeligt. Så vi samledes alle til ét møde – og det optimerede mødegangen enormt. Alt blev klaret på det møde, det gav os langt større indsigt og sparede os mange mødetimer.


2. Der var åbenhed fra alle parter 

Genhusningskonsulenten Flemming Arp fra bygherrerådgiveren BDO noterede sig også, at denne byggesag var anderledes: – Det er ikke så sædvanligt at holde byggeudvalgsmøder med entreprenøren. Men det giver meget mere åbenhed. Man følger sig mere tryg ved hinanden. Den gensidige tillid er vigtig.

For bestyrelsesformand Ebbe Ahlgren var det vigtigt, at entreprenøren var med:  – Det betød, at vi forstod hinanden bedre. Når vi havde forklaret udfordringerne, kunne vi sige: Hvordan løser vi det her? Og så komme videre. Det har kørt snorlige.

Ifølge produktionschef Martin Wiggers Erichsen kræver åbenheden også noget: – Man gør sig lidt sårbar, for hvad hvis nu der er én, der ikke forstår, at vi samarbejder efter hinandens interesser? Men det oplevede vi heldigvis ikke her.


3. Genhusning var nøglen til hurtig aflevering

-Når der går koks i genhusning, så bliver renoveringen ofte forsinket – så dem der kan arbejde med genhusning, er sgu dygtige. Sådan lyder udmeldingen fra produktionschef Martin Wiggers Erichsen, som forklarer: – Vi fik et tæt samarbejde med genhusningsfolkene fra BDO om tidsplanerne for renoveringen. På møderne fik vi god viden om hinandens interesser – og om hvor meget ændringer betyder, også f.eks. for folkene i driften. Det gjorde, at vi kunne arbejde meget smidigt og rykke vores planer lidt rundt efter hinandens behov. Det gav os større spillerum og bedre mulighed for at nå vores tidsplaner. Vi blev også færdig med renoveringen fire måneder før tid.

Genhusningskonsulenten Flemming Arp fra BDO fortæller, hvad det tætte samarbejde med entreprenøren betyder for hans arbejde: – Martin har et godt overblik og kan holde takten i renoveringen af blokkene. Det betød, at vi fik overblik over, hvilke boliger der blev berørt. Det betød igen, at vi hurtigt kunne fortælle beboerne, om de skulle genhuses midlertidigt eller permanent, hvor lang tid byggeperioden ville vare i alt og hvor lang tid den ville påvirke den enkelte.

 

Skriv dig op til vores nyhedsbrev her

Vi sender friske byggenyheder til din inbox én gang om måneden

Divisionschefen: Her er de 3 vigtigste ting, jeg lærte på Danmarks Bedste Renovering

Læs mere her

Nyt DGNB-kriterie kan få flere udsatte ledige i job i byggeriet

Få historien her

Mød murer-robotten der forbedrer arbejdsmiljøet for Enemærke & Petersens murere

Få historien her