Menu

Boligrenovering af Ellebo

Renoveringen af den almene boligblok 4 i Ellebo er gennemført som et projekt i KAB’s Byggepartnerskab &os, hvilket har betydet, at alle parter i byggepartnerskabet har været involveret fra start i projekteringen.

Enemærke & Petersen har udført nedrivning, miljøsanering og renoveringsarbejder af den almene boligblok 4 i Ellebo under KAB’s Byggepartnerskab &os. Byggepartnerskabet &os er etableret for at opnå en stærk styring af byggeproces, budgetsikkerhed og et tættere samarbejde i komplekse byggesager.

Ved facaderenoveringen udførte vi efterisolering, udskiftede vinduer, renoverede altaner, fjernede karnapper og monterede ny klimaskærm som ventileret facade. Vi udførte ny tagbelægning og sammenlagde lejligheder med øget tilgængelighed. Vi etablerede vinterhaver i stedet for altaner og haver til stueetagens beboere. Indvendigt blev badeværelser og køkkener renoveret med udskiftning af vand og afløbsinstallationer. Desuden etablerede vi mekanisk decentral ventilation i alle lejligheder.

 

Udførelse af byggeri med bæredygtige tiltag

Oprindeligt var der givet byggetilladelse med udgangspunkt i BR15. I partnerskabet er der arbejdet med særlige løsninger og tiltag, som har gjort det muligt at løfte områder til BR20 krav, både ved udskiftning af vinduer og efterisolering af gavle. Endvidere er en del af elforsyningen blevet koblet på solceller, så både fælles belysning, vaskerier og alle decentrale ventilationsanlæg trækkes af solcellerne.

 

Samarbejde på tværs – tidlig inddragelse skaber bedre resultater

I Byggepartnerskabet &os kunne Enemærke & Petersens byggeledelse allerede i projekteringsfasen arbejde med en samlet procesplan for hele gennemførelsen og deltage aktivt i udviklingen af de enkelte bygningskomponenter – særligt facaderne. Dette bevirkede, at projektet kunne gennemføres på kort tid.

 

Beboerne var i fokus i bebyggelse i drift

Beboerne i den renoverede blok 4 har været genhuset noget af tiden, men naboerne i blok 3 har boet i bebyggelsen under hele renoveringen, så vi har vist store hensyn til, at disse beboere boede tæt ved en byggeplads.

 

Fakta:

Bygherre: KAB

Arkitekt: JJW Arkitekter/Kant arkitekter

Ingeniør: Norconsult/Oluf Jørgensen

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Kr. 65.8 mio.

Udførelse: 2020

Boligrenovering i Byengen/Nordengen

Læs mere her

Boligrenovering i Tjurgården/Tejstgården

Læs mere her

Boligrenovering på Hjortegården

Læs mere her

Boligrenovering på Korngården

Læs mere her