Menu

Renovering af Skovparken

Omfattende renovering af rækkehusbebyggelse og etablering af tilgængelighedsboliger i Næstved.

Enemærke & Petersen har udført renovering af 216 almene boliger i Skovparken. Boligerne er fordelt med 162 1 plans boliger og 49 1/2 plans boliger. Arbejderne har omfattet nedrivning af dæk over krybekælder, skakte, badeværelser, indvendige skillevægge, indvendige døre, køkkener, gulve, el og VVS. Desuden har vi brandsikret lejlighedsskel. Vi har etableret nyt terrændæk i boligerne, nye afløbs-, vand- og varmeinstallationer, udskiftet brugsvandsanlæg og etableret nye varmeanlæg og mekanisk balanceret ventilation. Desuden er spildevandskloakker i krybekældre blevet gennemgået inden støbning af nyt terrændæk. Der er blevet etableret bedre tilgængelighed i 50 boliger.

Alle badeværelser er blevet totalrenoveret med opbygning af nye vægge i gasbeton, vådrumssikring og nye fliser. Der er desuden etableret nye køkkener i alle boliger. Husenes indretning er genopbygget som de eksisterende, der er udført ny gulvopbygning med indbygget gulvvarme, nyt svømmende trægulv, nye indvendige døre og indervægge.

Miljøsanering

I Skovparken har vi saneret for miljøfarlige stoffer såsom bly, asbest og skimmelsvamp i hele konstruktionen.

 

Genhusning i pavilloner

Beboerne i Skovparken har været genhuset i ca. 2 1/2 måned under renoveringen. Enemærke & Petersen har opstillet og stået for driften af genhusningspavilloner i bebyggelsen under renoveringen – her af var 10 handicapvenlige. Desuden stod vi for registrering af beboerne ved ind- og udflytning i pavillonerne.

 

Beboerne i fokus

Enemærke & Petersen har haft et beboertelefonnummer, hvor beboerne har kunnet henvende sig med spørgsmål og udfordringer. Desuden har vi orienteret beboerne på beboermøder etapevis i renoveringsperioden. Der er blevet afholdt grillarrangementer i bebyggelsen, hvor Enemærke & Petersens byggeteam har deltaget og mødt beboerne. Efter færdiggørelsen af første etape holdt vi et dialogmøde med beboerne, hvor renoveringen blev evalueret, og vi fik relevante input til det videre renoveringsforløb.

 

Fakta:

Bygherre: Lejerbo Næstved

Arkitekt: Rambøll Danmark

Ingeniør: Rambøll Danmark

Entrepriseform: Hovedentreprise

Kontraktsum: Kr. 160 mio.

Udførelse: 2019 – 2022

Boligrenovering på Hjortegården

Læs mere her

Boligrenovering i Tjurgården/Tejstgården

Læs mere her

Boligrenovering på Stadionkvarteret

Læs mere her

Boligrenovering i Byengen/Nordengen

Læs mere her