Menu

Fremtidens Byggeledelse Byggeterapi på partnerskabskontoret: ”Vi har arbejdet med frygt og adfærd”

Med en baggrund som coach og terapeut har samarbejdsudvikler Jens Klostergaard hjulpet TRUST-ledelsen med at omsætte kulturforskelle til løsninger, som har øget effektiviteten.

– Det er dejligt at se alle kollegaerne igen, siger Jens Klostergaard og sætter sig i den blå sofa ved indgangen til TRUST-kontoret. Jens Klostergaard er samarbejdsudvikler i Enemærke & Petersens byggepartnerskaber ByK med TRUST og &os.

Normalt ville Jens Klostergaard sidde nede blandt kollegaerne i bunden af lokalet, men i dag er han, som han selv udtrykker det, ”blevet nødt til at sætte sig på den lille gennemgangsplads, fordi han har mødt lidt senere”.

Egentlig er det åbne kontorlandskab sigende for, hvad man har forsøgt at skabe med TRUST-samarbejdet: en uafprøvet og ny tilgang til byggeri, hvor de faste rammer er blevet erstattet med storrumskontor uden faste pladser.

TRUST kræver en ekstra indsats

Jens Klostergaard er drevet af at skabe innovative udviklingsprocesser og har en baggrund som bygningskonstruktør, coach og psykoterapeut. Hans rolle i ByK med TRUST er at sparre med ledelsen og medarbejderne for bl.a. at hjælpe dem på vej, når tingene ikke fungerer, som de skal:

– Den her organisation kræver en ekstra indsats. Det har ikke været min rolle at få de ansatte til at løbe stærkere, men i stedet at on-boarde medarbejdere og stå i spidsen for den sociale dynamik, siger Jens Klostergaard.

Jens Klostergaard er samarbejdsudvikler i ByK med TRUST

Han har især arbejdet med de relationer og dynamikker, der opstår mellem mennesker, så der kan skabes et åbent, trygt og tillidsfuldt arbejdsmiljø:

– I et samarbejde som TRUST kommer vi til at bede hinanden om at give noget, vi ikke normalt giver i byggebranchen. Vi kommer meget tættere på hinanden her, og derfor har det været meget vigtigt at skabe et fundament, hvor de ansatte og ledelsen stoler på hinanden.

At komme tæt på kollegaerne

Særligt dét med at komme tæt på hinanden i en professionel samarbejdsrelation har krævet, at ledelsen har fået en ny forståelse for menneskelige relationer. En af de ledere Jens Klostergaard har arbejdet sammen med er partnerskabsdirektør Kim Thinggaard.

– Jeg har lært meget om, hvordan mennesker agerer i et fællesskab. Jeg har fået et godt indblik i det psykologiske spil, der opstår mellem mennesker, og som er vigtigt at forstå i et partnerskab, siger Kim Thinggaard og uddyber:

– Jens har været med til at skabe en tryghed. F.eks. har vi i de løbende evalueringer haft mulighed for at spørge ind til det usagte, som måske ikke kommer frem i lyset, før det er for sent, og det er blevet til en konflikt.

Bygge-terapi på partnerskabskontoret

Samarbejdet på TRUST-kontoret har aldrig været påvirket af store konflikter. Det skyldes især, at man i opstartsfasen brugte meget tid på at skabe et tillidsbaseret arbejdsmiljø. Netop tilliden og åbenheden har Jens Klostergaard været med til at understøtte ved løbende samtaler – en form for bygge-terapi. Her har han nemlig forsøgt at løse potentielle konflikter i arbejdsrelationerne:

– Jeg har kunne trække på de kompetencer, jeg har erhvervet som coach og terapeut. Evnen til at lytte og komme lidt dybere ned i problemstillingerne, end vi normalt har for vane at gøre i byggebranchen, siger Jens Klostergaard og uddyber:

– Det dér med at sætte sig og ned og virkelig forsøge at forstå, hvad der ligger bag en udfordring. Hvor er det, de kommer til at forkludre det lidt? Hvornår er det deres antagelser om andre mennesker ikke holder stik? Vi har arbejdet med frygt og adfærd på arbejdspladser, for det er ikke kun i fx parforhold, det er en udfordring, siger Jens Klostergaard.

Partnerskabsdirektør Kim Thinggard (t.v.) har fået hjælp af Jens Klostergaard (t.h.) til at styrke samarbejdet på TRUST-kontoret

Partnerskabsdirektør Kim Thinggaard mener også selv, at han har udviklet sig ved hjælp af Jens Klostergaards samtaler og hjælp, når det kommer til at skabe tillid frem for mistillid:

– De konflikter, man oplever i sit arbejdsliv, bunder jo ofte i ens eget personlige udgangspunkt. Jeg har arbejdet med ikke at tage det personligt, når der ikke præsteres om aftalt, eller når jeg modtager kritik for eksempel. Jeg har arbejdet med, at alle kan komme videre fra en konflikt med værdighed, siger Kim Thinggaard.

Tillid skaber effektivitet

Jens Klostergaard er overbevist om, at TRUST store fokus på samarbejde, tillid og åbenhed også er medvirkende til den store succes, man har skabt med partnerskabet i hjertet af Nørrebro:

– Vi bliver ineffektive og ufleksible, når vi kun er optaget af vores egen position og vores egne interesser. De kan fylde så meget, at vi ikke kan interagere med andre på en hensigtsmæssig måde. Når vi kollektivt kommer væk fra den tilgang, er der tale om en effektivtetsforbedring, og det er dét, vi har opnået med TRUST, siger Jens Klostergaard.

Jens Klostergaard og ledelsen på TRUST brugte i opstartsfasen af det strategiske partnerskab meget tid på at skabe et inkluderende arbejdsmiljø

Han ser meget positivt på den udvikling, der sker i branchen lige nu. Den har han nemlig ventet på i mere end 20 år:

– Jeg synes, det er rigtig spændende, at flere og flere brancher begynder at arbejde med drømme, behov og frygt. Det er stærke og meget vigtige følelsesmæssige reaktioner at tage fat i med henblik på at blive effektive og skabe tryghed. Det er psykologiske tryghed, der er grundlaget for, at vi kan løse de konflikter, vi nu engang har. Tillid er hele fundamentet for, at vi bliver i stand til at skabe noget sammen.

Skriv dig op til vores nyhedsbrev her

Vi sender friske byggenyheder til din inbox én gang om måneden