Menu

29. november 2021

Beboerdialog: Sådan involverede vi beboerne i Danmarks første tryghedsrenovering

Titlen som ”Danmarks første tryghedsrenovering” var forpligtende for Enemærke & Petersens byggeteam, da de gik i gang med anlægsopgaven på Bispehaven i Aarhus – for det skulle ikke kun resultere i et mere trygt område, selve processen derhen skulle også være tryg. 

I 2013, 2016 og 2017 var det almene boligområde Bispehaven Danmarks mest utrygge sted – i følge politiets tryghedsundersøgelse. Og områdets udformning bidrog markant til utrygheden: Mørke p-kældre, høje jordvolde og skumle betongyder. Derfor blev 2018 året, hvor Enemærke & Petersen satte gravkøerne i gear og startede den store anlægsopgave, der skulle gøre Bispehaven tryg.

Bispehaven tryghedsrenovering

Før renoveringen – mørke p-kældre


Beboerne skulle være trygge i processen

Enemærke & Petersens beboerkommunikatør Rosita Ahmadian har i en årrække arbejdet med beboerdialog og -involvering på de helt store almene renoveringer. På Bispehaven i Aarhus fortæller Rosita, at det var afgørende for byggeteamet at gøre et godt førstehåndsindtryk:

-Beboerne skulle også føle sig trygge undervejs i tryghedsrenoveringen og det kunne vi gøre, hvis de blev informeret og involveret i projektet. Derfor forsøgte vi at tænke beboertryghed og medejerskab ind i alle aspekter af renoveringen i fht. beboerne. F.eks. valgte vi at placere skurbyen og vores røde container-infocenter midt i området, så den stod, hvor beboerne kom forbi. Det gjorde vi for at lette deres adgang til information og for at blive en del af naboskabet. Det starter med den fysiske placering og bagefter er det naturligvis også vigtigt, at vi som team tænker over den måde, vi er i området: At vi siger hej og måske får en snak. Så de ser os som naboer.

Bispehaven efter tryghedsrenovering

Efter renoveringen – grønne gårdrum


Her er fem af de værktøjer Rosita brugte for at inddrage beboere:

Infocentret: To knaldrøde containere placeret midt i Bispehaven var rammen om renoveringens infocenter – her holdt Rosita og resten af byggeteamet, bestående af byggeledere og projektledere til, og her kunne beboerne stille spørgsmål eller få en uformel snak om renoveringen. 

Infoblade en gang om måneden og varslinger: Vibeke Harder, kommunikationsansvarlig i Østjysk Bolig, og Rosita samarbejdede om infoblade og varslinger. Det betød, at beboerne fik generel viden om renoveringen og specifik viden om, hvad renoveringen betød for den enkelte – og de fik invitationer til blokmøder og opgangsmøder.

Blokmøder og opgangsmøder: Her kunne beboerne få sat ansigt på renoveringen, når de mødte Rosita, en byggeleder og en repræsentant fra boligorganisationen. De fik info om de renoveringsarbejder, der skulle ske i deres område, om adgangsveje osv.

Ansættelser af beboere: På tryghedsrenoveringen af Bispehaven var i alt 35 beboere i arbejde – i praktikker, deltidsrengøringsjob eller som pladsmand på byggepladsen. Det gav beboerne et stærkt ejerskab og kendskab til renoveringen – og resulterede også i mindre hærværk på pladsen.

Events: Bl.a. gårdrumsbazar med inddragelse:
Bispehaven er opbygget som blokke med parkeringskældre i mellem – parkeringskældrene blev omdannet til gårdrum ét ad gangen. Når et nyt kælderrum stod foran transformering blev beboerne inddraget med en hyggelig gårdrumsbazar. Her stod områdets boligsociale medarbejdere og Rosita for grillmad, musik, ansigtsmaling for ungerne og så var der landskabsarkitekterne, som inddrog beboerne i beslutningerne for deres kommende gårdrum: Skulle græsset være vildt eller friseret? Hvilke legeredskaber skulle der være?

Mal-på-byggepladshegnet event for Bispehavens børn


Tryghedsrenoveringen af Bispehaven var et samarbejde mellem Østjysk Bolig, Link Arkitektur, Niras, byMUNCH og Enemærke & Petersen og stod færdigt i 2021. I dag er mørke p-kældre tranformeret til venlige grønne gårdrum og et nyt fælleshus står klar til aktiviteter og events for beboerne.

 

Skriv dig op til vores nyhedsbrev her

Vi sender friske byggenyheder til din inbox én gang om måneden

Nasima og Tahcill – Beboere i Bispehaven og vores nye medarbejdere

Læs mere her

Sådan styrker vi trygheden i udsat boligområde

Få historien her

“Håndværkerne har været gode til at småsnakke – og det betyder meget for de ældre”

Læs mere her