Menu

14. juni 2021

Lene Espersen stiller spørgsmål til TRUST

I de næste par uger lader vi en spørgsmålsstafet om TRUST gå rundt mellem en række personligheder fra byggebranchen – de stiller et spørgsmål om strategiske partnerskaber og TRUST giver svar

Lene Espersen


Lene Espersen, Direktør i Danske Arkitektvirksomheder, er den anden branchepersonlighed, der tager stafetten og spørger TRUST:

Når man barberer det strategiske partnerskab ind til kernen, handler partnerskabet vel om dialog, gensidig tillid, vilje til samarbejde, grundig forberedelse af en byggesag herunder opstille de rette forudsætninger for et realistisk budget og tidsplan etc. Alt sammen dyder, der burde og kunne være til stede i alle entreprise- og samarbejdsformer. Strategiske partnerskaber udgør en meget lille del af det samlede byggeri, fordi strategiske partnerskaber kræver en vis volumen. Det handler således ikke om at udbrede de strategiske partnerskaber, fordi det ikke er alle bygherrer og byggerier, der egner sig, men at finde en generisk metode, der løser det samlede byggeris udfordringer.

Hvordan ser I på at udbrede de elementer i det strategiske partnerskaber, som har været gode for processen således, at disse elementer kan komme hele byggebranchen til gavn uanset samarbejdsform?

Læs første spørgsmål i stafetten her: Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri stiller spørgsmål til TRUST


Uffe Bay-Smidt, markedschef og Kim Thinggaard, partnerskabsdirektør i TRUST, svarer: 

Mange tak for spørgsmålet. Vi er enige i, at det ville være rigtigt godt, hvis dyder som dialog, gensidig tillid og vilje til samarbejde kunne overføres til de konventionelle udbudsformer. Så kunne vi forbedre den dårlige placering, vi har i europæisk sammenhæng ift. antallet af voldgiftssager – og de ca. 2.2 mia. kr. voldgifterne koster vores samfund og branche på årsbasis. Udover en nedarvet konfliktkultur, så er udfordringen blandt andet, at samarbejder i byggebranchen er enkeltstående, og at virksomhederne er ”tvunget” til at samarbejde, fordi ingen virksomheder har alle kompetencer in-house. Derudover er kontraktstrukturen ofte tilrettelagt således, at hver part i byggesagen arbejder i deres egen silo – og laver individuelle suboptimeringer. I strategiske partnerskaber er der fælles incitamenter for alle parterne, så fokus bliver på projektet og porteføljen.

Der er dog ingen tvivl om, at der er elementer fra strategiske partnerskaber, som direkte kan bruges i mere konventionelle udbuds- og samarbejdsformer – og her har hele branchen et ansvar for at gå i gang. Den integrerede rådgivning har vist sig som en kæmpe styrke ikke blot mellem arkitekter og ingeniør, men også med den ”rådgivende entreprenør” og leverandører. Dermed sikrer vi en bedre koordinering og optimering af processer og projektmateriale i både projekteringen og udførelsen.

Helt principielt er der en række elementer, som er vanskelige at overføre fra strategiske partnerskaber til projekter, der gennemføres mere konventionelt. For at nævne tre eksempler:

    • Indfrielse af strategiske mål: Bygherrer har ofte generelle udfordringer undervejs i deres projekter, som de ønsker at arbejde med – og derfor sætter de sig strategiske mål, som f.eks. at kunne eksekvere hurtigere (altså skære udbudstider, tilbudsrunder mv. fra) og få afleveret byggerier til aftalt tid eller generelt at implementere bæredygtighed og cirkulær økonomi i byggeprocesserne. Disse strategiske mål er ikke projektspecifikke, men spænder på tværs af bygherrens projektportefølje – og kan derfor langt lettere opfyldes i et strategisk partnerskab, hvor projekterne netop puljes, så udbudstid kan skæres fra og bæredygtighedstiltag kan indarbejdes på tværs af projekterne.
    • Læring af gentagelser: Medarbejderne og ledelsen i et strategisk partnerskab får mulighed for at gentage en type projekter som f.eks. skolerenoveringer igen og igen med det samme team. Derfor kan de opsamle viden og erfaringer, som de kan bruge til at gøre det bedre i næste projekt. Det resulterer i, at skolebørnene og lærerne får de absolut bedste løsninger leveret af et team, der er blevet eksperter i netop denne type renovering. Læring af gentagelser er der unikke muligheder for i et strategiske partnerskab – og det er desværre ikke muligt på mere konventionelle projekter.
    • Tillid: Tillid er afgørende i byggeprocessen – det er ofte nøglen til at få samarbejdet til at glide og undgå konflikter. Når der er tillid mellem parterne på en byggesag, kan det simpelthen ses på bundlinjen, fordi løsningerne bliver fundet hurtigt og man undgår voldgiftssager. Men tillid kræver tid – så det kan kun opbygges til et vist niveau over én byggefase eller ét byggeprojekt. Tillid på et dybereliggende niveau, der for alvor skaber værdi, kræver i de fleste tilfælde længerevarende relationer og samarbejde.

Foto: Michael Bo Rasmussen

Skriv dig op til vores nyhedsbrev her

Vi sender friske byggenyheder til din inbox én gang om måneden

TRUST direktør: Her er de 3 vigtigste erfaringer, jeg har gjort i det strategiske partnerskab

Læs mere her

Podcast om TRUST: ”Jeg var vant til at komme til byggemøder med skudsikker vest”

Få historien her

TRUST renoverer og bygger nyt på Skolen ved Sundet

Læs mere her

Strategisk partnerskab skaber øget genbrug af byggematerialer

Læs mere her