Menu

Byggepartnerskabet &os – strategisk partnerskab med KAB

Byggepartnerskab vedr. renovering og nybyg af boliger for alment boligselskab

Byggepartnerskabet &os består af Enemærke & Petersen og en række rådgivere. &os er den strategiske byggepartner, som KAB har valgt til at håndtere deres almene nybyggeri- og renoveringssager. Formålet er at opnå en stærk styring af byggeproces, budgetsikkerhed og et tættere samarbejde i komplekse byggesager. Enemærke & Petersen har som totalentreprenør det samlede ansvar for projekternes gennemførelse.

 

Tidlig inddragelse og tværfagligt samarbejde skaber bedre resultater
I partnerskabet har vi nedbrudt de traditionelle skel mellem fag. Alle arbejder ud fra samme kontrakt og mål: At løfte den arkitektoniske og funktionelle kvalitet i KAB’s omfattende bygningsmasse. Det fælles ejerskab skaber en enestående tillid i projekterne hos bygherre, rådgivere og entreprenør. Vi oplever, at det skaber sunde projekter, der overholder økonomi og tid og i sidste ende giver mere værdi for beboerne end traditionelle byggeprocesser.

 

Opførelse af almene boliger i &os
I partnerskabet opføres bl.a. i øjeblikket Generationernes Byhus i Ørestaden. Huset kommer til at bestå af 122 almene boliger, som udgør 9.050 m2 inkl. fællesarealer og 600 m2 greybox i stueplan til erhverv. Huset skal stå færdigt i 2026. Med samarbejdet i fokus har vi formået at lukke totalentreprisekontrakten i den meget tidlige fase med fokus på fælles succeskriterier, targetpris og projektets ambitioner.

 

Bæredygtige løsninger og tiltag kan afprøves
Med KAB’s store portefølje af byggeprojekter er det muligt at afprøve bæredygtige løsninger og tiltag på de første projekter og derefter udbrede succes og læring til øvrige projekter. Teamet og KAB bruger bl.a. Byggepartnerskabet &os som platform til at igangsætte konkrete byggeprojekter med genbrugsmaterialer. Partnerskabet danner også ramme om en række lokale initiativer, hvor der bl.a. anvendes genbrugte byggematerialer til affalds-, cykel- og opbevaringsskure. Vi er tovholder på at sikre, at de cirkulære byggekoncepter og løsninger tænkes ind og implementeres. Desuden er vi ansvarlige for at sikre grønne byggepladser, hvor der arbejdes aktivt med at reducere CO2-emissioner.

 

Fakta:

Bygherre: KAB

Arkitekt: Sweco Architects og JJW Arkitekter

Ingeniør: Sweco og Norconsult

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Kr. 6 mia.

Udførelse: 2019 – 2025

Boligrenovering af Ellebo

Læs mere her

Renovering af Lundevænget

Læs mere her

Renovering af Fruehøjgaard

Læs mere her

Renovering af Søndermarken

Læs mere her