Menu

Strategisk partnerskab, HØST med Hørsholm Kommune

Strategisk partnerskab vedr. nybyggeri, udvidelse, ombygning og renovering af skoler, fritidshjem, daginstitutioner, idrætsanlæg, kulturinstitutioner og botilbud

Enemærke & Petersen udfører projekterings- og byggeprojekter sammen med faste rådgivere i det strategiske partnerskab, HØST, for Hørsholm Kommune. Med HØST har vi sammen med Hørsholm Kommune udviklet en samarbejdsmodel, der er tilpasset kommunens specifikke behov, og som kan anvendes ved gennemførelse af en bred vifte af kommunens byggeprojekter vedr. renovering, ombygning og nybyggeri af kommunens bygningsmasse, herunder tilknyttede landskabsprojekter.

 

Langvarigt samarbejde skaber optimale projektforløb
Det langvarige samarbejde skal sikre byggeprojekter i høj kvalitet med en effektiv eksekvering, der sikrer en optimal udnyttelse af ressourcerne. Ved at inddrage relevante kompetencer tidligt i projekterne, skabe gentagelseseffekter og kontinuitet i brugerinddragelsen, reducere transaktionsomkostninger og indarbejde fleksibilitet i opgaveporteføljen skaber vi rammerne for optimale projektforløb.

Solid erfaring samt brugbare metoder og værktøjer sættes i spil
Byggeriet er blevet mere komplekst, uklart og usikkert de seneste år. Med HØST kan vi løse mange af de udfordringer, som findes i byggebranchens klassiske strukturerer, idet Enemærke & Petersen og rådgiverteamet har nogle solide erfaringer og brugbare metoder og værktøjer fra andre lignende partnerskaber. Ved at sætte dem i system kan vi udvikle byggerierne og håndtere forhindringer, benspænd, risici og ændringer undervejs.

 

”Fast track”-projekter i partnerskabet
Partnerskabet indeholder også mindre komplekse projekter, der udføres i et ”fast track”-spor. Det kan f.eks. være akutte opgaver, vedligeholdsarbejder, udskiftning af døre og vinduer, udskiftning og efterisolering af tage m.m. Ved fast track-opgaver har vi et agilt team, der hurtigt kan eksekvere.

Svanemærkede byggeprojekter og idékatalog for bæredygtighedstiltag
Hørsholm Kommune skal have udført byggeprojekter, der skal svanemærkes og med bæredygtige tiltag, og vi har derfor udarbejdet et idékatalog til kommunen med afprøvede ambitiøse tiltag. Idékataloget indeholder bl.a. følgende forslag:
• FSC/PEFC mærket træ
• Effektiv overvågning og styring af de tekniske anlæg via bygningens CTS-anlæg
• Facadematerialer og indvendige materialer med lav afgasning
• Genbrugsmaterialer i sekundære bygninger

 

Fakta:

Bygherre: Hørsholm Kommune

Arkitekt: Nøhr & Sigsgaard

Ingeniør: Dominia

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Kr. 519 mio.

Udførelse: 2023 – 2027

 

Opførelse af daginstitution på Ålholm Skole

Læs mere her

Opførelse af daginstitution Skolen på Amagerbro

Læs mere her

Opførelse af ny daginstitution i Ørestaden

Læs mere her

Opførelse af ny daginstitution på Klitmøllervej

Læs mere her