Menu

Opførelse af Topsil Backend

Opførelse af teknisk komplekst produktionsværksted og kontorer udført med høj effektivitet

Enemærke & Petersen har opført Topsil Backend, der er en tilbygning til Topsils øvrige bygninger i Frederikssund.

 

Topsil Backend – produktionsværksted og kontorer
Tilbygningen er udført som stålkonstruktion med trækassetter i facade og tag. Facadebeklædning er udført i Rockpanel plader. Tilbygningen består af et produktionsværksted med syrerum og vibrations- og støjadskilt kompressorrum i stueetage. På 1.sal er der etableret storrumskontorer med brandklassificerede glasskillevægge. Desuden har vi monteret glasdøre ind mod den eksisterende bygning.

Bygning i drift i hele perioden – udfordret logistik
Den eksisterende fabrik og administrationsbygning var i drift i hele byggeperioden, og vi opsatte bl.a. interimsvægge for at skærme for den igangværende renrumsproduktion. Vi viste store hensyn til brugerne, og der var ekstrem fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø fra alle parter. Alle logistiske udfordringer blev løst løbende i tæt samarbejde med bygherre.

 

Høj effektivitetsprojekt udført i tæt og fleksibelt samarbejde
Projektet var været præget af høj effektivitet og teknisk ekspertise, idet bygherren løbende har implementeret ændringer, der skulle udføres eller ombygges uden at påvirke tidsplanen. Byggeriet har krævet et ualmindeligt tæt samarbejde og koordinering mellem de forskellige entreprenører samt bygherre, for at sikre korrekt udførelse.

 

Kompliceret etablering af stort ventilationsanlæg
Der har været fokus på de tunge teknikentrepriser, og ekspertisen hos alle involverede er virkelig kommet til sin ret. Ventilationsanlægget er placeret på 1. sal og fylder det 50 m² store rum, som det er placeret i. På grund af størrelsen på anlægget skulle det kranes ind, mens byggeriet stadig var ”åbent, hvilket var en kompliceret proces. Ventilationen og dens funktion vedrørende produktionen er helt speciel for dette projekt. Ventilationsprojektet har hele tiden skulle have fokus på siliciumstøv fra deres produktion. I ombæring af super fint siliciumstøv har Topsil valgt at investere i et Camfil Anlæg. Anlægget skal være med til at reducere forbruget af almindelige filtre, som Topsil er storforbruger af. Camfil filtret er trykstyret, så når differenstrykket bliver for stort over filteret, bankes filteret rent ved hjælp af trykluft. Aggregat (VEX5000) til produktion har en kapacitet på 8.200 m3/h.
Aggregat (VEX4000) til kontorafsnit har en kapacitet på 4.000 m3/h.

 

Udearealer
Rundt om Topsil Backend har vi udført belægning, græsarealer m.m.

 

Øvrige byggerier for Topsil
I 2012 opførte vi den oprindelige fabrik på 5.700 m² til administration og produktion for Topsil. Desuden har vi i 2024 afsluttet opførelsen af Topsil FZ, der er en fabrikshal på 2.000 m² med en separat utility bygning på 450 m².

 

Fakta:

Bygherre: Topsil Globalwafers

Arkitekt: AART Architects

Ingeniør: NIRAS

Entrepriseform: Hovedentreprise

Kontraktsum: Kr. 19,4 mio.

Udførelse: 2022 – 2023

Opførelse af kontordomicil for Bravida

Læs mere her

Opførelse af boliger og erhverv på A. C. Meyers Vænge

Læs mere her

Restaurering af Erhvervsarkivet

Læs mere her

Restaurering af Retten i Aarhus

Læs mere her