Menu

Opførelse af kontordomicil for Bravida

Opførelse af DGNB Guld- og Hjertecertificeret kontordomicil i Brabrand med bl.a. mødelokaler, kantine, kontorer, lagerhal m.m.

Enemærke & Petersen har opført et nyt domicil med en administrationsbygning i to etager til over 100 medarbejdere og en tilhørende lagerhal. Byggeriet er opført i Bygningsklasse 2020.

Administrationsbygningen indeholder kontorer, mødelokaler, kantine, bade- og omklædningsfaciliteter m.m. Domicilet er opført i den vestlige udkant af Aarhus på en synlig placering i forhold til indfaldsveje og motorvejsnettet. Administrationsfløjen ligger lidt tilbagetrukket, men fortsat synlig fra indfaldsvej, og er afgrænset af et parkeringsareal og grønne arealer.

DGNB Guld og Hjerte
Det nye Bravida-byggeri er et af de første færdige DGNB-Hjerte byggerier i Danmark. Den nye certificering er skabt for at fremme sundhed og velvære i byggeriet og tager udgangspunkt i fem hovedkategorier: Luftkvalitet, akustik, visuel komfort, termisk komfort og arkitektonisk værdi.

Arbejdet med DGNB-krav i hverdagen
Vi har haft fokus på at formidle, hvordan DGNB-kravene har påvirket vores arbejdsprocesser i det daglige. Det har i høj grad handlet om materialevalg, idet det påvirker f.eks. luftkvaliteten og det akustiske klima, der er en del af DGNB Hjerte. Det har vi formidlet til vores eget byggeteam og underentreprenørerne.

Vi udarbejdede en vejledning, som vi kunne bruge aktivt i teamet, og som underentreprenørerne fik udleveret. Den forklarede helt konkret, hvad vi forventede af dem i de enkelte processer. F.eks. kunne tømrerne læse, hvilke træmaterialer de skulle finde hos deres leverandør, og murerne kunne læse, hvordan byggeaffald skulle sorteres.

Tekniske fagdiscipliner
Der er etableret ventilation med varmegenvinding i hele administrationsbygningen. Det valgte ventilationsanlæg har lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger af hensyn til DGNB. Der er desuden udført øvrige installationer såsom kloak, VVS og el. Der er etableret solafskærmning på alle vinduer i administrationsbygningen for at sikre et godt indeklima.

 

Fakta:

Bygherre: Bravida

Arkitekt: Erik Arkitekter

Ingeniør: Sweco

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Kr. 110 mio.

Udførelse: 2021 – 2022

Renovering af Fruehøjgaard

Læs mere her

Renovering af Skat, Amtsgården i Aarhus

Læs mere her

Restaurering af Erhvervsarkivet

Læs mere her

Restaurering af Retten i Aarhus

Læs mere her