Menu

Strategisk byggepartnerskab, LIVA, med Civica

Strategisk byggepartnerskab vedr. renovering og nybyg af boliger for alment boligselskab

LIVA, der består af Enemærke & Petersen og rådgivere, er det strategiske partnerskab, som CIVICA har indgået vedr. planlægning, projektering og udførelse af en række renoveringsprojekter, herunder nedrivning og nybyggeri. Enemærke & Petersen har som totalentreprenør det samlede ansvar for projekternes gennemførelse. Partnerskabet inkluderer bl.a. udviklingsplanen af boligområdet Vollsmose i Odense.

 

LIVA: Liv, Indsigt, Værdier og Alliancer
LIVA er en sammentrækning af de fire ord: Liv, Indsigt, Værdier og Alliancer – og refererer til en hensigtserklæring fra holdet om at understøtte bygherrens målsætning om at skabe bedre rammer for det gode liv, at søge indsigt i opgaverne, at have fælles værdier for samarbejdet og at skabe en lokalt forankret samarbejdskultur. I partnerskabet arbejder vi med en interessebaseret tilgang til opgaverne, hvilket også er en integreret og vidtspændende del af Enemærke & Petersen. Vi har bl.a. ansat en samarbejdsudvikler, som indgår som en fast del af ledelsen på LIVA, og som netop understøtter vigtigheden af det interessebaserede og relationelle samarbejde.

 

Udvikling af bæredygtige løsninger og tiltag
Sammen med Civica tager vi partnerskabstanken til næste niveau inden for byggeri og bæredygtighedsstrategi. Vi kan yde en integreret og kvalificeret rådgivning, fordi vi sidder arkitekter, ingeniører og entreprenører side om side. Det skaber de optimale rammer for kvalitetsbyggeri, og giver os også mulighed for i fællesskab at nytænke bæredygtige løsninger og tiltag.

 

Social beskæftigelse: Beboer fra Vollsmose ansat i skurbyen
Som en del af en social beskæftigelsesindsats har vi ansat en lokal beboer i Bøgeparken i Vollsmose til at gøre rent og udføre forefaldende arbejde i skurbyen. Dette samarbejde er særdeles værdifuldt både for hende og Enemærke & Petersen. Hun udfører også arbejdsopgaver på Enemærke & Petersens kontor i Odense.

 

Støtte til sommeraktiviteter for børn og unge i Vollsmose
Vi støttede projektet ”Sommer i Vollsmose”, da Boligsocialt Hus stod uden den sædvanlige finansiering fra kommunen til sommerferieaktiviteter i 2022. 150 børn og unge havde i 10 dage gode oplevelser med sport, konkurrencer, mad, leg og socialt samvær – og vi sørgede bl.a. for at der kom en Hjemis bil forbi med is til alle børn den sidste dag.

 

Fakta:

Bygherre: Civica

Arkitekt: Erik Arkitekter og Sweco Architects

Ingeniør: Sweco

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Kr. 3 mia.

Udførelse: 2021 – 2025

Byggepartnerskabet &os – strategisk partnerskab med KAB

Læs mere her

Strategisk partnerskab, HØST med Hørsholm Kommune

Læs mere her:

Strategiske partnerskaber

Læs mere her

Boligrenovering af Ellebo

Læs mere her