Menu

Renovering og transformation af ejendom på Lyngbyvej 100

Udvikling af tidsssvarende, dynamisk og fleksibelt kontorhus som flerbrugerkontorer med inddragelse af uudnyttede potentialer.

Enemærke & Petersen udfører renovering og transformation af DMI’s nuværende domicil på Lyngbyvej 100 til en flerbrugerejendom med kontorer.

 

Tidsssvarende, dynamisk og fleksibelt kontorhus
Vi har udviklet projektet ud fra et bæredygtigt, bygbart og æstetisk mindset. Desuden har vi haft en tydelig målsætning om at skabe et attraktivt, dynamisk og fleksibelt kontorhus, hvor den eksisterende bygningsmasse opgraderes til at være langt mere tidssvarende – også på den lange bane.

 

Inddragelse af uudnyttede potentialer skaber flest mulige lejearealer
Ved transformationen er det vigtigt, at det nye hus får den optimale brug af kvadratmeter og er så fremtidssikret som muligt. Vi ønsker at skabe et hus med fleksible løsninger, der nemt kan tilpasses til udlejningsmarkedet om 10, 15 eller 20 år. Vi inddrager bl.a. de uudnyttede potentialer i bygningerne, så vi kan skabe endnu mere værdi af det allerede eksisterende ved f.eks. at inddrage de uudnyttede loftsrum og dele af kælderarealer, så der opnås flest mulige lejebærende arealer.

 

Åbne kontormiljøer med adgang til fællesfunktioner
Kontorarealerne indrettes i åbne kontormiljøer med gennemlyste, højloftede og lyse arbejdsområder med let adgang til fællesfunktioner. Flest mulige lejere vil få kort adgang til fællesfaciliteterne under et tag. Mødecenteret er placeret mellem to bygninger, og fælleskantinen i den ene bygning vil være et sted man mødes med de andre brugere.

 

Udearealer med mulighed for at opnå fællesskaber
Bebyggelsens udeområder transformeres med afsæt i det eksisterende. Gårdrummet i midten af de eksisterende bygninger bevares som en attraktiv smuk grøn oase i midten af bebyggelsen, men tilføjes nye rekreative lag, så den gøres mere aktiv og inviterer til ophold og tilfældige møder – også mellem dem der arbejder og bor på Lyngbyvej 100.

 

DGNB certificering og genanvendelse af matererialer
Projektet skal certificeres til DGNB Guld. Desuden er der et ambitiøst krav om CO2 reduktion ift. ombygning med et mål om 6 kg CO2 eq pr. m2 pr. år. Genanvendelse af materialer er et fokuspunkt i transformationen og Genbyg kommer bl.a. til at udføre 3,5 km radiatorskjulere i genbrugstræ til den nye bygning. Desuden planlægger vi direkte genbrug ved at bruge gamle vinduer fra nedrivning til de to orangerier, vi bygger i gårdmiljøet.

 

Fakta:

Bygherre: Privat bygherre

Arkitekt: LOOP Architects

Ingeniør: Artellia

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Kr. +150 mio.

Udførelse: 2023 – 2025

Restaurering af Erhvervsarkivet

Læs mere her

Carlsbergbyen

Læs mere her

Omdannelse af Sct. Joseph Kloster og opførelse af plejecenterbygning

Læs mere her

Restaurering af Retten i Aarhus

Læs mere her