Menu

Opførelse af Topsil FZ

Opførelse tekniktung fabrikshal og utility bygning udført i tæt samarbejde med tidlig involvering – afleveret 1 ½ måned før tid og med en besparelse til bygherre på over kr. 1 mio.

Enemærke & Petersen har opført Topsil FZ, der er ny fabrikshal med en separat utility bygning. Bygningen er opført ved Topsils øvrige bygninger i Frederikssund.

 

Topsil FZ – fabrikshal og utitity bygning
Opførelsen af den tekniktunge fabrikshal på 2.000 m² med den separate utility bygning på 450 m² vil booste Topsils siliciumproduktion og gøre dem til frontløbere på markedet. Fabrikshallen er opført i betonelementer og har in-situ støbte dæk. Bygningen er opført i 3 etager med fuld kælder og indeholder renrumslokaler på ca. 600 m² fordelt over 3 etager.

På utility bygningen er facaderne udført i sandwichpaneler, der er bygget over en stålkonstruktion. Dækket til taget er in-situ støbt, og ovenpå taget er der etableret en stor stålkonstruktion til at bære køleanlægget. Taget er omkranset af specialproducerede alu-lameller, der skærmer for indkig og vind.

 

Tekniske installationer
Der har været fokus på de tunge teknikentrepriser, og ekspertisen hos alle involverede er virkelig kommet til sin ret. Ventilationsanlægget står i rum på 86 m² og selve anlægget fylder 75 m². Da Topsil har en sårbar produktion, har der fra starten været fokus på, at hovedventilationsaggregatet skal kunne fungere, selvom ABA-anlægget sættes i gang. Ved hjælp af strategisk placerede brand- og røgspjæld kan aggregatet fungere, så Topsil ikke mister deres produktion. Det største aggregat blev hejst ind i sektioner og samlet on-site i et nedhængt dæk. Aggregat (VEX5130) til produktion har en kapacitet 21.500 m3/h.

Høj effektivitetsprojekt udført i tæt samarbejde med tidlig involvering
Enemærke & Petersen har været tidligt involveret og deltaget i projekteringsmøder, hvor vi havde mulighed for at præge projektet. Projektet var generelt præget af høj effektivitet og teknisk ekspertise, idet bygherren løbende har implementeret ændringer, der skulle udføres eller ombygges uden at påvirke tidsplanen. Byggeriet har krævet et ualmindeligt tæt samarbejde og koordinering mellem de forskellige entreprenører samt bygherre, for at sikre korrekt udførelse.

 

Delafleveringer har øget effektivitet
Vi har afleveret byggeriet løbende, efterhånden som de enkelte dele er blevet færdige. Derved har bygherre kunnet påbegynde deres installation af køle- og gasanlæg løbende under vores færdiggørelse af byggeriet.

 

Udearealer
Rundt om Topsil FZ har vi udført belægning, asfaltveje, græsarealer m.m.

 

Øvrige byggerier for Topsil
I 2012 opførte vi den oprindelige fabrik på 5.700 m² til administration og produktion for Topsil. Desuden har vi i 2023 afsluttet opførelsen af Topsil Backend, der er en tilbygning, der består af et produktionsværksted og kontorer på 1.sal.

 

Fakta:

Bygherre: Topsil Globalwafers

Arkitekt: AART Architects

Ingeniør: NIRAS

Entrepriseform: Hovedentreprise

Kontraktsum: Kr. 54 mio.

Udførelse: 2022 – 2024

Opførelse af Topsil Backend

Læs mere her

Carlsbergbyen

Læs mere her

Opførelse af kontordomicil for Bravida

Læs mere her