Menu

10. juni 2024

Skadelig kemi: ” Et krav fra bygherre vil være med til at sikre, at vores indsats får en større påvirkning”

Kommende kemikrav fra EU giver bygherre en sundere bygning, bedre bio-diversitet omkring byggeriet og sundere arbejdsmiljø for håndværkere – men efter 8 måneders nørderi kan Enemærke & Petersens bæredygtighedscontroller Heidi Reynolds konkludere, at vi som branche har langt igen før vi kan opfylde dem.

– Med de nye CSRD-krav, har vi fået en indsigt i, hvor afgørende vores valg og brug af produkter og materialer er, både for vores bygherrer men også for vores håndværkere, der er i direkte kontakt med materialerne, fortæller Enemærke & Petersens bæredygtighedscontroller Heidi Reynolds:

– Vores valg af produkter og materialer har også en kæmpe påvirkning på biodiversiteten både on-site og off-site, og her vil et krav eller større efterspørgsel fra bygherre, være med til at sikre at vores indsats får en større påvirkning.

 

Der er et kæmpe skifte på vej på kemiområdet, som kommer til at have betydning for hele byggebranchen. Enemærke & Petersen ser både EU’s taksonomi og de nye CSRD-krav som en tiltrængt håndsrækning til at forbedre byggeprocesser – og en mulighed for at sætte en ny standard som branche. Men det har ikke været uden udfordringer.

 

Strenge krav til kemi
Enemærke & Petersen har to igangværende projekter, der skal efterleve EU-Taksonomien. Det har krævet en tæt dialog med producenterne af de materialer, der indgår i projekterne, fortæller bæredygtighedscontroller Heidi Reynolds:

– Vi oplever at ganske få producenter faktisk kan underskrive en leverandørerklæring på, at deres produkter lever op til de strenge krav. Der er mange af dem, der ikke ved, hvad EU-Taksonomi er, og de har også undret sig over, at de bliver en del af vores mål og rapporteringskrav, siger Heidi og fastslår:

– Den her mangel på dokumentation er en udfordring, som hele branchen skal tackle i fællesskab.

 

Mangel på mærkningsordninger
En af de store udfordringer med EU-taksonomien er manglen på mærkningsordninger, som dem vi kender fra DGNB eller Svanemærket:
– Det betyder også, at vi som virksomhed selv skal spørge ind til hver eneste del af materialerne, hvilket gør processen tidskrævende og kompleks, forklarer Heidi.

 

Informationsworkshops og samarbejde med eksperter
Enemærke & Petersen har truffet en vigtig beslutning om at udfase brugen af skadelig kemi.
For at kunne håndtere denne ændring har Enemærke & Petersen undervist alle deres byggeledere og projektchefer i de nye krav og arbejdsmiljøstandarder. Derudover er der blevet afholdt informationsworkshops for deres leverandører: – Vi har allieret os med en kemiekspert fra Avichem, som har gennemgået lovkravene og deres betydning for både os og vores leverandører, fortæller Heidi:

– De workshops har været afgørende for at sikre, at alle parter forstår de nye krav og kan levere materialer med den rette dokumentation.

Desuden har Enemærke & Petersen været med til at udvikle AMU-kurset “Kemi på byggepladsen” i samarbejde med Byggeriets uddannelser og Learnmark:
– Kurset skal sikre, at håndværkere har den nødvendige viden til at arbejde med de nye, kemikaliefri materialer. Målet er at skabe en fælles forståelse i hele byggebranchen, slår Heidi fast.

Byggeleder: ”Byggeriets leverandører kan tage markedsandele, hvis de er parate til denne del af den grønne omstilling”

Læs mere her

Bæredygtighed: Så meget koster det at genbruge dit byggemateriale

Læs mere her

Bæredygtighedschefen: Dét her betyder, at hele byggebranchen skal rykke nu

Læs mere her

Entreprenørkæmper sender 250 håndværkere på ny efteruddannelse i grøn omstilling på byggepladsen

Læs mere her