Menu

15. maj 2023

Han har bygget hos os i 25 år – her er 5 læringer, årene har givet ham  

Vores forretningsområdedirektør Lars Sindal har netop fejret sit 25-års jubilæum i Enemærke & Petersen – vi spurgte ham, hvad han har lært og i bedste Sindal-stil kom svarene prompte og uden det store omsvøb.

Lars Sindal

 

Ved dialog når man længst

”Ved dialog når man længst” – er en sætning der har sat sig fast hos mig. Hvis man snakker sammen, så når man længere. Som entreprenør, er det en rigtigt god idé at sætte sig i modpartens sted. At sætte sig i hans perspektiv og se tingene fra hans side. Så prøver man at få en forståelse for, hvorfor han agerer ud fra det, han gør. Og så kan man finde fælles løsninger, når man kigger den vej.

Jeg har ofte haft dialoger med vores almene bygherrer omkring beboere. For bygherrerne er det afgørende, at beboerne har det godt. Hvis nu vi bygger og de bor hjemme, hvad er så vigtigt? – Det er vigtigt, at vi overholder varslede tider, at vi informerer, vi sørger for, at de kommer ud af deres bolig, at der er gjort rent, og ikke at larme uden for arbejdstid. Alle de her ting der er jo vigtigt for bygherren. Og hvis han har glemt nogle af de ting i sit udbud, eller der er noget andet, der slår fejl, så må man jo prøve at finde en fælles løsning. For det er også godt for os som entreprenører.  Hvis man har genhuset beboerne, så er det vigtigt for ham, at de kommer tilbage til tiden, for ellers får han øgede omkostninger på sit byggeri. Altså se det fra bygherrens side ikke. Hvorfor er det, at han agerer og gør som han gør?

 

Svesken på disken

Jeg siger altid: ”Svesken på disken”. Sig tingene som de er. F.eks. når vi taler med samarbejdspartnere om et svært emne. Hvis vi f.eks. ønsker en anden type proces på byggesagen. Så sig det som det er: Her har vi sgu behov for noget andet. Hvordan kan du hjælpe mig med det? Og så kan man jo give noget den anden vej ikke. I stedet for at man går der og har ondt i maven og prøver at putte sig igennem. Sig tingene som de er. Så når man i min erfaring langt.

 

Afklar spilleregler før byggeprojektets start

 Jeg kan anbefale at afklare spillereglerne før byggesagens start. Det er afgørende for de mennesker, som skal være en del af byggeprojektet i en lang periode. Det kan f.eks. være, hvordan man afregner ekstraarbejde. Det kan være, hvordan man løser konflikter. Så er de her spilleregler sat op, inden man går i gang: Her er de paradigmer, vi kører efter. Det er sådan, vi har aftalt det. Så skal vi ikke senere bruge tid på at diskutere.

 

Find de rigtige folk til opgaven

 Vi skal bruge de rigtige folk, når byggeprojekterne starter op: Det kan f.eks. være, at man ledelsesmæssigt gør en indsats for at fastholde de teams, som allerede har arbejdet sammen i længere tid på en anden byggesag. For hvis man har teams, der er vant til at arbejde sammen, så kører sagerne ofte nemmere. De har nogle gode relationer og kender hinandens svage punkter og stærke sider.

 

Husk tid til planlægning når I starter byggesagen op

Tid til planlægning – og forberedelse, det er et must for, at man ender rigtig godt ud, når man starter byggesager op. Og det har vi været rigtig dårlige til i byggebranchen. Når vi har givet tilbud f.eks. i licitationen, og vi har vundet – så går der rigtig lang tid. Og bang, så skal man bare starte op, ikke? Men at skabe rum og tid til planlægning, så når man altså langt. Ansvaret ligger både hos entreprenør og bygherre, at man har tid til at planlægge, og at man har tid til at prøve tingene af, inden man går i gang.

Det er jo ofte sådan i branchen, at de tidsplaner der kommer ud i udbud – de er jo fuldstændigt sammenpressede. Det skal jo gå så stærkt alt sammen ikke. Hvis man på en eller anden måde kunne få lavet nogle planer som var mere realistiske, så kunne man tage højde for, at der skal afholdes ferie og det regner jo også engang imellem…

Vi forstår jo naturligvis, at det handler om bygherrens økonomi og penge og at de f.eks. gerne vil have beboerne tilbage fra genhusning. De pressede tidsplaner, er dog roden til alt ondt. Det går igennem samtlige kæder fra bygherres folk, til rådgiverne og vores funktionærer. Alle bliver pressede. De bliver stressede. Man har ikke tid til at gøre tingene fuldt ud eller 100%.

Tidsplanerne skal være lidt realistiske, ikke? Sådan så man tager højde for de her mennesker, der sidder og koordinerer der her i dagligdagen. Det hensyn skal tages både fra bygherres side, fra rådgivers side og fra vores egen side.

Skriv dig op til vores nyhedsbrev her

Vi sender friske byggenyheder til din inbox én gang om måneden

30 års jubilaren: Her er de ændringer, jeg gerne så i byggebranchen

Læs mere her

Büsra er byggeleder – og har altid vidst, at der var én ting, hun skulle

Få historien her

Bæredygtighedschefen: Dét her betyder, at hele byggebranchen skal rykke nu

Læs mere her