Menu

4. marts 2019

Enemærke & Petersen fordoblede indtjeningen i 2018

Enemærke & Petersen fordoblede driftsresultatet i 2018 og vækster med 34%.

”Hele vores organisation har simpelthen leveret en ekstraordinær indsats” fortæller Enemærke & Petersens direktør Henrik Mielke. Baggrunden for tilfredsheden er, at 2018 blev året, hvor virksomheden oplevede en vækst i omsætningen til 2,262 mia. kr. fra 1,691 mia. kr. i 2017.  Resultatet af primær drift ligger på 145,2 mio. kr. og overskudsgraden er 6,4% eksklusiv effekten af en uventet voldgiftskendelse i den såkaldte MgO-vindpladesag, og i forhold til 72,1 mio. kr. og 4,3% i 2017.

Mg0-hensættelse
Voldgiftskendelsen i MgO-vindpladesagen i september 2018 medførte imidlertid en større regnskabsmæssig hensættelse til dækning af forpligtelser i byggerier og renoveringer, hvor der er blevet anvendt MgO-vindplader i perioden 2010 til 27. december 2013. Hensættelsen er indregnet i årets produktionsomkostninger og udgjorde 153,8 mio. kr. MgO-hensættelsen betyder, at årets resultat ender i et mindre minus på kr. 7,7 mio.

Markant stigning i produktivitet
Henrik Mielke peger på et særligt organisatorisk projekt, som en del af forklaringen på det gode resultat af driften i 2018: ”Vi har i de sidste to år kørt et produktivitetsprojekt i organisationen og med dette regnskab kan vi se, at vi i dag omsætter markant mere per medarbejder – vi har faktisk en produktivitetsstigning på godt 29% per ansat.” siger Henrik Mielke der fortæller, at produktivitet er blevet et fælles fokus i organisationen: ”Jeg oplever, at både vores produktion og administration har løftet i flok for at trimme vores processer og sikre et større flow med brug af færre ressourcer – så jeg er yderst tilfreds med den måde organisationen udvikler sig.”

Fremtid: Kigger mod det private marked
Henrik Mielke forudser en mere moderat vækst i 2019: ”Vi er godt tilfredse med at fastholde det nuværende høje niveau – vores ordrebeholdning er solid og vi bygger op i et tempo, hvor organisationen følger med. Vi har samtidigt taget et kvantespring i produktivitet i år og sådan ét tager man ikke hvert år. Så i år har vi fokus på at konsolidere vækst og bibeholde produktiviteten.”  Fortæller direktøren, som gerne ser opgaveporteføljen udvidet i en specifik retning i fremtiden: ”Vi bygger lige nu mere nyt i den private sektor og konverterer bygninger til f.eks. erhverv. Det er opgaver, hvor vi oplever, at vi kan tilføre værdi – så vi udvikler gerne vores aktiviteter endnu videre på det private marked.”

Skriv dig op til vores nyhedsbrev her

Vi sender friske byggenyheder til din inbox én gang om måneden

Produktivitet: Vi skal have mest muligt renovering for pengene

Læs mere her

Nyt produktivitetsprojekt skal minimere håndværkerens spildtid

Få historien her

Enemærke & Petersen fik aha-oplevelse – og sparede 1 mio. kr

Læs historien her

Det strategiske partnerskab TRUST følges tæt af byggeforsker

Få historien her