Menu

30. august 2018

Nyt produktivitetsprojekt skal minimere håndværkerens spildtid

Enemærke & Petersen gennemfører i disse år et produktivitetsprojekt på sine byggepladser og byggefabrik – i tæt samarbejde med Aarhus Universitet, udviklingsprojektet REVALUE og 4IMPROVE. Efter fire indledende effektivitetsundersøgelser på byggepladserne er de første reelle spor mod store besparelser og tidlige afleveringer af byggeprojekter ved at blotlægge sig.


”Der er stort set ingen i byggebranchen, der har arbejdet sådan her med produktivitet. I vores research har vi kun kunne finde to tidligere effektivitetsundersøgelser af byggepladser, som vi kan sammenligne vores resultater med: Et fra 2001 og et nyere fra 2017” Sådan fortæller Enemærke & Petersens proceschef Søren Christensen om det relativt uberørte land, som han og byggeledelserne har begivet sig ud i med Enemærke & Petersens omfattende produktivitetsprojekt.

Derfor undersøger vi produktiviteten
For entreprenørvirksomheden handler projektet om hele tiden at udvikle organisationen og styrke idéudviklingen og motivationen. Projektet handler også om at finde de besparelser, der kommer ved at byggetiden på projekterne eksempelvis forkortes. For at nå resultaterne, skal det daglige arbejde på byggepladsen undersøges og evalueres, for at se hvordan arbejdstiden og ressourcerne lige nu bruges.

Store besparelser ved at reducere spildtid
”De to produktivitetsundersøgelser fra 2001 og 2017 konkluderede, at kun en tredjedel af arbejdstiden på byggepladsen blev brugt på reel produktion – to tredjedele bruges på forberedelsesaktiviteter, transport m.v. – og en del er reel spildtid f.eks. i form af ventetid.” udtaler proceschef Søren Christensen som gjorde en positiv opdagelse undervejs i de nye undersøgelser: ”Igennem produktivitetsundersøgelserne af de første fire byggepladser opdagede vi, at tre ud af fire af vores pladser var mere produktive end i de gamle undersøgelser.” Søren Christensen er glad for den konklusion men påpeger også, at Enemærke & Petersen ikke hviler på laurbærerne af den grund: ”De indledende beregninger viser nemlig, at vi kan lave store besparelser på hver enkelt byggesag, hvis vi får reduceret den store mængde spildtid, vi stadig har på projekterne. Så fra nu af benchmarker vi faktisk kun med vores egne resultater, så vi får en udvikling, der batter.”

Læs om starten på projektet: Enemærke & Petersen fik aha-oplevelse – og sparede 1 mio. kr.

Første resultater: Sådan bliver vi mere produktive
De første fire produktivitetsundersøgelser af byggepladser har ifølge Søren Christensen skabt flere klare konklusioner: ”Vi kan f.eks. se, at vores håndværkere bruger lang tid på at gå rundt på pladsen og på samtaler. Det gør de ofte, fordi de har praktiske spørgsmål til byggeledelsen. Derfor kan vi spare håndværkernes tid og gøre dem mere produktive ved at byggeledelsen er mere til stede ude på pladsen og er klar til at svare på spørgsmål.” fortæller Søren Christensen.

Samarbejde mellem håndværksfag sparer tid og penge
Proceschefen pointerer, at undersøgelserne peger imod, at samarbejde på tværs kan give anseelige besparelser: ”Hvis tømreren, f.eks. efter en vinduesudskiftning, lige spartler før han går, så er der sparet megen ventetid for den maler, der kommer efter ham. Her kan vi virkeligt spare penge, så nu er vi i dialog med forskellige faglige organisationer for at indgå et projektsamarbejde, der skal øge samarbejde på tværs mellem fagene”.

Enemærke & Petersens produktivitetsprojekt vil fortsætte over de næste par år og ambitionen er at opnå godt flow og arbejdsglæde, besparelser og tidlige afleveringer ved at udbrede nye arbejdsstandarder for hele organisationen. Produktivitetsprojektet er udviklet i samarbejde med konsulenthuset 4IMPROVE, Aarhus Universitets institut for ingeniørvidenskab og udviklingsprojektet REVALUE under Innovationsfonden.           

Skriv dig op til vores nyhedsbrev her

Vi sender friske byggenyheder til din inbox én gang om måneden

Enemærke & Petersen fik aha-oplevelse – og sparede 1 mio. kr

Få historien her

Stadionkvarteret: Ny type samarbejde skabte successen

Læs mere her

11 Enemærke & Petersen-projekter indstillet til Renoverprisen

Læs mere her