Menu

E&P Huset – Gellerup Parkens nye mødested

Omdannelsen af de udsatte boligområder Gellerup Parken og Toveshøj til en attraktiv bydel er undervejs – som en del af processen danner E&P huset en midlertidig ramme om lokale aktiviteter, der skal kickstarte et sprudlende byliv.

Hvordan sås spirerne til et sprudlende byliv i Gellerup Parken?
– Svaret er midlertidige aktiviteter, som kickstarter beboeres virkelyst og engagement i lokalområdet. Og de aktiviteter kræver ofte tag over hovedet. Derfor har Enemærke & Petersen sponsoreret byggeriet af E&P Huset – Instant One – et cirkelformet informations- og aktivitetshus bygget af skibscontainere midt i Gellerup Parken.

Slå katten af tønden og kaffe-møder
E&P Huset ligger i byudviklingsområdet Instant City og er omdrejningspunktet for en række bylivsaktiviteter: Her kan du få rundvisninger i området, viden om de nye planer og deltage i lokalt forankrede Slå-katten-af-tønden-arrangementer om vinteren og mad og grill-arrangementer om sommeren. Du kan også mødes med vennerne i E&P huset og nyde en kop kaffe fra Caféen Kaffefair.

Du finder E&P Huset på Dortesvej i Gellerup Parken – E&P Huset er også omdrejningspunktet for Enemærke & Petersens seminarer, som foregår her.

 

 

Skriv dig op til vores nyhedsbrev her

Vi sender friske byggenyheder til din inbox én gang om måneden

Renovering

Læs mere her

Beboerdialog

Læs mere her